Strona główna » Liceum » Pozostałe » Biologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Słownik z genetyki.

Aberacja chromosomalna - nieprawidłowość w liczbie lub strukrurze chromosomu. Addycja(insercja) - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (albo kilku) do łańcucha D [...]

Dodano: 2008-02-04 11:00:01 , Wyświetleń: 5983 , Ocena: 30.74, Głosów: 191, Autor: ew.la

Transkrypcja i translacja białek (2)

Białka w naszym organizmie tworzą się dzięki ekspresji genów. Zawarta w nich informacja jest odszyfrowywana i używana do wytwarzania białek. Mimo, iż sekwencja zasad w DNA [...]

Dodano: 2008-02-04 11:00:13 , Wyświetleń: 4788 , Ocena: 17.1, Głosów: 219, Autor: ew.la

Makroelementy i witaminy w przyrodzie (2)

Zanim przedstawię ogólny zarys makroelementów występujących w przyrodzie, wartoby było je powierzchownie przeanalizować. Ogólna, encyklopedyczna definicja makroelemtów [...]

Dodano: 2008-02-04 11:01:17 , Wyświetleń: 4885 , Ocena: 36.95, Głosów: 188, Autor: ew.la

Wpływ używek na zycie codzienne. (2)

Napoje zawierające alkohol towrzyszą nam prawie od początku naszego istnienia. Były obecne gdy powstała nasza cywilizacja - już człowiek ery neolitycznej używał napoj [...]

Dodano: 2008-02-04 11:01:18 , Wyświetleń: 3863 , Ocena: 15.21, Głosów: 207, Autor: ew.la

Przedstaw budowę bakterii i wirusów oraz ich znaczenie w życiu człowieka i przyrodzie (2)

Co to są bakterie ?Podział bakterii.Kształt.Budowa.Funkcje życiowe.Znaczenie bakterii.WIRUSY.Budowa.Przejawy życiowe.Choroby wywołane wiru [...]

Dodano: 2008-02-04 11:01:18 , Wyświetleń: 2984 , Ocena: 22.49, Głosów: 125, Autor: ew.la

Czy zgadzam się z teorią ewolucji. (1)

Zgadzam się z teorią ewolucji choć budzi ona wiele wątpliwości. Darwin 1859r. opublikował rozprawę "O pochodzeniu gatunków". W 1871r. wydał książkę "O pocho [...]

Dodano: 2008-02-04 11:01:19 , Wyświetleń: 2996 , Ocena: 23.49, Głosów: 125, Autor: ew.la

Ewolucyjne różnicowanie się układów krążenia u bezkręgowców i kręgowców z uwzględnieniem ich płynów ustrojowych oraz roli tych układów w organizmie. (2)

Kręgowce to strunowce mające szkielet osiowy, złożony z czaszki i kręgosłupa. U bezkręgowców jest brak tego elementu. Jednakże zarówno u kręgowców jak i bezkręgowców [...]

Dodano: 2008-02-04 11:01:20 , Wyświetleń: 2964 , Ocena: 18.55, Głosów: 167, Autor: ew.la

Ochrona przyrody (4)

Ochrona przyrody Ludzie użytkują bez umiaru: rośliny, zwierzęta, glebę, wodę, powietrze i minerały do wytwarzania prawie wszystkich potrzebnych produktów. Często dopro [...]

Dodano: 2008-02-04 11:01:21 , Wyświetleń: 3430 , Ocena: 17.78, Głosów: 182, Autor: ew.la

Charakterystyka ssaków (1)

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓWPOKRYCIE CIAŁA:a. gruba skóra:- chroniąca przed utratą ciepła – włosy- regulacja strat wody- chroni przed urazami mechaniczny [...]

Dodano: 2008-02-04 11:01:22 , Wyświetleń: 5545 , Ocena: 27.58, Głosów: 211, Autor: ew.la

Charakterystyka ptaków (3)

CHARAKTERYSTYKA PTAKÓWPokrycie ciała- skóra ptaków jest delikatna- tworzy ja wielowarstwowy i zrogowaciały naskórek, pod którym znajduje się elastyczna skóra w [...]

Dodano: 2008-02-04 11:01:23 , Wyświetleń: 4335 , Ocena: 17.99, Głosów: 210, Autor: ew.la

Makroelementy i witaminy w przyrodzie (1)

Zanim przedstawię ogólny zarys makroelementów występujących w przyrodzie, wartoby było je powierzchownie przeanalizować. Ogólna, encyklopedyczna definicja makroelemtów [...]

Dodano: 2008-02-04 11:31:50 , Wyświetleń: 3005 , Ocena: 131.76, Głosów: 20, Autor: ew.la

Wpływ używek na zycie codzienne. (1)

Napoje zawierające alkohol towrzyszą nam prawie od początku naszego istnienia. Były obecne gdy powstała nasza cywilizacja - już człowiek ery neolitycznej używał napoj [...]

Dodano: 2008-02-04 11:32:15 , Wyświetleń: 3260 , Ocena: 35.77, Głosów: 78, Autor: ew.la

Przedstaw budowę bakterii i wirusów oraz ich znaczenie w życiu człowieka i przyrodzie (1)

Co to są bakterie ?Podział bakterii.Kształt.Budowa.Funkcje życiowe.Znaczenie bakterii.WIRUSY.Budowa.Przejawy życiowe.Choroby wywołane wiru [...]

Dodano: 2008-02-04 11:32:20 , Wyświetleń: 2632 , Ocena: 146, Głosów: 15, Autor: ew.la

Czy zgadzam się z teorią ewolucji. (2)

Zgadzam się z teorią ewolucji choć budzi ona wiele wątpliwości. Darwin 1859r. opublikował rozprawę "O pochodzeniu gatunków". W 1871r. wydał książkę "O pocho [...]

Dodano: 2008-02-04 11:32:21 , Wyświetleń: 2804 , Ocena: 167.56, Głosów: 15, Autor: ew.la

Ewolucyjne różnicowanie się układów krążenia u bezkręgowców i kręgowców z uwzględnieniem ich płynów ustrojowych oraz roli tych układów w organizmie. (1)

Kręgowce to strunowce mające szkielet osiowy, złożony z czaszki i kręgosłupa. U bezkręgowców jest brak tego elementu. Jednakże zarówno u kręgowców jak i bezkręgowców [...]

Dodano: 2008-02-04 11:32:22 , Wyświetleń: 2611 , Ocena: 110.27, Głosów: 25, Autor: ew.la

Ochrona przyrody (3)

Ochrona przyrody Ludzie użytkują bez umiaru: rośliny, zwierzęta, glebę, wodę, powietrze i minerały do wytwarzania prawie wszystkich potrzebnych produktów. Często dopro [...]

Dodano: 2008-02-04 11:32:23 , Wyświetleń: 3028 , Ocena: 25.4, Głosów: 114, Autor: ew.la

Charakterystyka ssaków (2)

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓWPOKRYCIE CIAŁA:a. gruba skóra:- chroniąca przed utratą ciepła – włosy- regulacja strat wody- chroni przed urazami mechaniczny [...]

Dodano: 2008-02-04 11:32:24 , Wyświetleń: 4130 , Ocena: 44.13, Głosów: 63, Autor: ew.la

Charakterystyka ptaków (2)

CHARAKTERYSTYKA PTAKÓWPokrycie ciała- skóra ptaków jest delikatna- tworzy ja wielowarstwowy i zrogowaciały naskórek, pod którym znajduje się elastyczna skóra w [...]

Dodano: 2008-02-04 11:32:58 , Wyświetleń: 3241 , Ocena: 62.2, Głosów: 50, Autor: ew.la

Charakterystyka ptaków (1)

CHARAKTERYSTYKA PTAKÓWPokrycie ciała- skóra ptaków jest delikatna- tworzy ja wielowarstwowy i zrogowaciały naskórek, pod którym znajduje się elastyczna skóra w [...]

Dodano: 2008-02-04 17:05:06 , Wyświetleń: 3223 , Ocena: 52.22, Głosów: 57, Autor: ew.la

Charakterystyka gadów (1)

Charakterystyka gadów:Budowa morfologiczna:- Części ciała – głowa, szyja, tułów, ogon- Dwie pary kończyn wolnych typu lokomocyjnego o planie budowy takim [...]

Dodano: 2008-02-07 14:04:11 , Wyświetleń: 3166 , Ocena: 32.7, Głosów: 92, Autor: ew.la

Charakterystyka pierścienic

CHARAKTERYSTYKA PIERŚCIENICPierścienice są grupą wybitnie progresywną. W grupie tej pojawiło się wiele istotnych nowości, z których część ma charakter amorfoz - ist [...]

Dodano: 2008-02-07 14:04:35 , Wyświetleń: 4190 , Ocena: 29.96, Głosów: 113, Autor: ew.la

Woda (2)

Nie ma życia bez wodyZasiedlenie lądu przez rośliny i zwierzęta łączy się ściśle z gos-podarzeniem wodą przez poszcze-gólnych osobników. Skomplikowane systemy oszcz [...]

Dodano: 2008-02-07 14:04:40 , Wyświetleń: 5379 , Ocena: 4.12, Głosów: 356, Autor: ew.la

Wirusowe choroby człowieka (1)

Wirusowe choroby to następstwo zaburzenia czynności i uszkodzenia struktury tkanek człowieka- wskutek zarażenia wirusowego.Wyróżniamy następujące choroby wirusowe:- [...]

Dodano: 2008-02-07 22:14:54 , Wyświetleń: 2678 , Ocena: 34.12, Głosów: 76, Autor: ew.la

Zapobieganie Chorobom Serca

ZAPOBIEGANIE CHOROBOM SERCAHigieniczny tryb życia zapobiega chorobom układu krążenia, w tym m.in. chorobom serca. Najczęstszymi chorobami serca są nadciśnienie tętn [...]

Dodano: 2008-02-07 22:15:07 , Wyświetleń: 2579 , Ocena: 49.64, Głosów: 57, Autor: ew.la

Wirusy (4)

Wirusy, znajdują się na pograniczu pomiędzy materią ożywioną i nieożywioną. Wykazują one kilka cech wyróżniających organizmy żywe, jak reprodukcja, ale nie prowadzą p [...]

Dodano: 2008-02-07 22:15:49 , Wyświetleń: 3044 , Ocena: 21.93, Głosów: 158, Autor: ew.la

Osteoporoza (1)

Osteoporoza jest metaboliczną chorobą kości prowadzącą do zwiększonego ryzyka złamań. Jest chorobą o zasięgu światowym, występującą we wszystkich społeczeństwach, w [...]

Dodano: 2008-02-07 22:17:35 , Wyświetleń: 2757 , Ocena: 23.45, Głosów: 130, Autor: ew.la

Glony (charakterystyka)

GLONYZielenice (Chlorophyta)1.Miejsce występowania : zbiorniki wodne (od wody słonej po słodką) Niektóre gatunki żyją na lądzie (na powierzchni drzew, skał i budyn [...]

Dodano: 2008-02-07 22:17:35 , Wyświetleń: 2721 , Ocena: 33.35, Głosów: 76, Autor: ew.la

Wpływ środowiska lądowego na kierunek ewolucji roślin

Wpływ środowiska lądowego na kierunek ewolucji roślin. Era eofityczna obejmowała czas od powstania życia na Ziemi, aż po około 415milionów lat temu. Odznaczała się p [...]

Dodano: 2008-02-07 22:17:36 , Wyświetleń: 2552 , Ocena: 39.29, Głosów: 65, Autor: ew.la

Przebieg i znaczenie fotosyntezy w przyrodzie (w punktach)

Fotosynteza -ten skomplikowany proces biochemiczny został dokładniej poznany dopiero dzięki badaniom Calvina i Bensona prowadzonych w latach czterdziestych naszego stulecia. Za [...]

Dodano: 2008-02-07 22:17:37 , Wyświetleń: 5475 , Ocena: 51.77, Głosów: 55, Autor: ew.la

Glony (5)

Są ekologiczną grupą roślin, systematycznie obejmującą następujące gromady: Eugleniny, Dinofity, Chryzofity, Zielenice, Brunatnice, Krasnorosty. W grupie tej dominują orga [...]

Dodano: 2008-02-07 22:17:38 , Wyświetleń: 3126 , Ocena: 16.91, Głosów: 208, Autor: ew.la

Grzyby (4)

Grzyby to organizmy plechowe występujące na lądzie (rzadko w wodzie). Potrzebują do życia odpowiedniej wilgotności, temperatury (15-30oC), podłoża z dostatkiem materii orga [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:00 , Wyświetleń: 3267 , Ocena: 20.08, Głosów: 179, Autor: ew.la

Przystosowania liści rośliny okrytozalążkowej usprawniające wymianę gazową

1. Scharakteryzuj budowę liści rośliny okrytozalążkowej – wykaż przystosowania usprawniające wymianę gazową.Odgałęzienia korzeni niektórych roślin podzwrotni [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:00 , Wyświetleń: 2437 , Ocena: 60.44, Głosów: 40, Autor: ew.la

Budowa komórki i funkcje jej składników - kl.1 o profilu podstawowym

Budowa komórki i funkcje jej składnikówCytoplazmaCytoplazma stanowi zwykle główną masę komórki. Jej właściwości fizyczne podobne są do właściwości roztworu k [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:00 , Wyświetleń: 3500 , Ocena: 44, Głosów: 74, Autor: ew.la

Charakterystyka stawonogów

CHARAKTERYSTYKA STAWONOGÓWBudowa morfologiczna i układ ruchu ciało otoczone sztywnym szkieletem zewnętrznym posiadanie mięsni przyczepionych do wew [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:01 , Wyświetleń: 3926 , Ocena: 39.21, Głosów: 114, Autor: ew.la

Sprzężniaki, workowce, podstawczaki

Cykle rozwojoweSprzężniaki (Zygomycetes) kopulują całe organy płciowe powstaje wielojądrowa zygota (zygospora) kiełkuje przechodząc [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:02 , Wyświetleń: 2778 , Ocena: 54.92, Głosów: 50, Autor: ew.la

Gospodarka wodna organizmów

Dyfuzja prosta – samorzutne wyrównywanie stężenia substancji wskutek mieszania się cząsteczek. Dyfundują substancje wystarczająco małe by przejść przez pory błonow [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:03 , Wyświetleń: 2712 , Ocena: 34.24, Głosów: 77, Autor: ew.la

Strunowce niższe

Strunowce niższeLancetnikMorfologia:Dł.: 6-8 cm; wydłużony i bocznie spłaszczony.Stale otwarty otwór gębowy w spodniej części dziobu, otoczony wąsikami sp [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:04 , Wyświetleń: 6129 , Ocena: 37.72, Głosów: 136, Autor: ew.la

Trawienie

TrawienieMiejsce i czynnik (forma aktywna)Optymalne pHSubstratRezultatJama ustnaAmylaza ślinowa (Ptyalina)6,9WęglowodanyMaltoza i krótkie łańcuchy wielocukrowców. [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:05 , Wyświetleń: 4162 , Ocena: 18.41, Głosów: 186, Autor: ew.la

tRN i rRNA

Rybosomowy RNA W rybosomach komórek występują trzy albo cztery rodzaje rybosomowego RNA różnią się one długością w zakresie od 100 do 4000 nukleotydów. Rybosomy pełnią [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:05 , Wyświetleń: 3011 , Ocena: 21.2, Głosów: 142, Autor: ew.la

Ewolucja układu krwionośnego, oddechowego i nerwowego u bezkręgowców

Ewolucja układu krwionośnego, oddechowego i nerwowego u bezkręgowców.NerwowyU pierwotniaków występuje spolaryzowana błona komórkowa, która pozwala na odbieranie bo [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:06 , Wyświetleń: 3970 , Ocena: 87.18, Głosów: 54, Autor: ew.la

Koralowce (2)

Koralowce mają tylko postać polipa, o dość skompliklowanej budowie. Od stułbipoławów różnią się występowaniem różnych pionowych przegród w jamie chłonąco - trawią [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:07 , Wyświetleń: 3339 , Ocena: 27.94, Głosów: 157, Autor: ew.la

Funkcja tkanki nabłonkowej

Główną funkcją tkanki nabłonkowej jest osłanianie ciała zwierzęcia od środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego ( np. osłania jelito). Tworzy ona pokrycie ciała, wyści [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:08 , Wyświetleń: 2895 , Ocena: 34.05, Głosów: 87, Autor: ew.la

Życie,gatunek,roślina,typ,rodzaj

ŻYCIE, Zrozumienie podstawowych procesów życiowych nastąpiło już w 2 poł. XIX w., będąc zwieńczeniem wysiłku poznawczego trwającego od renesansu i oświecenia. Nagromad [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:09 , Wyświetleń: 2787 , Ocena: 61, Głosów: 46, Autor: ew.la

Gimnastyka wspiera proces leczenia

Gimnastyka lecznicza została zdefiniowana w jed-nym z podręczników jako „leczenie za pomocą me-todycznych ruchów (...) wykonywanych przez leka-rza bez udziału chorego l [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:10 , Wyświetleń: 2671 , Ocena: 54.19, Głosów: 52, Autor: ew.la

Układ krążenia (1)

UKŁAD KRĄŻENIASkłada się z układu krwionośnego i z układu chłonnego.U. krwionośny składa się z płynnego osocza i składników morfotycznych.Osocze składa [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:10 , Wyświetleń: 4183 , Ocena: 56.55, Głosów: 94, Autor: ew.la

Fotosynteza przebieg - profil ogólny

FOTOSYNTEZA.Fotosynteza jest podstawowym anabolicznym procesem biologicznym, polegającym na wyłapaniu kwantów promieniowania świetlnego przez chlorofil i przekształcenie i [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:11 , Wyświetleń: 2832 , Ocena: 56.08, Głosów: 52, Autor: ew.la

Charakterystyka gąbek

GĄBKITyp: Gąbki Ta stara grupa organizmów zwierzęcych tworzy ślepe ogniwo rozwoju ewolucyjnego. Gąbki są wielokomórkowymi, dwuwarstwowymi bezkręgowcami wodnymi. Mi [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:12 , Wyświetleń: 3062 , Ocena: 35.04, Głosów: 82, Autor: ew.la

Radiacja adaptacyjna ssaków

Radiacja adaptacyjna ssakówSsaki - tak samo jak inne zwierzęta - żyją w określonym środowisku. Na kuli ziemskiej można je spotkać praktycznie wszędzie: na lądzie, w m [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:13 , Wyświetleń: 2837 , Ocena: 59.46, Głosów: 64, Autor: ew.la

Jama ustna

Jama ustna jest usztywniona przez kości szczękowe i ograniczona z boków policzkami, zębami i dziąsłami, od dołu przez język, a od góry przez podniebienie.To ostatnie oddzi [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:14 , Wyświetleń: 3010 , Ocena: 21.68, Głosów: 158, Autor: ew.la

Alkoholizm (2)

MrCOOLAlkoholizmNastępstwa długotrwałego nadużywania alkoholu. Przyczyny alkoholizmu nie są znane, na ogół przyjmuje się współdziałanie wielu czynników: gen [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:15 , Wyświetleń: 3219 , Ocena: 18.9, Głosów: 208, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?