Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Dlaczego Polska nie mogła zwyciężyć we wrześniu 1939 r.?

Aby zrozumieć dlaczego Polska nie mogła zwyciężyć we wrześniu 1939 roku należy sięgnąć do czasu wcześniejszego, tj. do okresu dwudziestolecia międzywojennego (lata 1918 [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:45 , Wyświetleń: 10408 , Ocena: 72.34, Głosów: 197, Autor: agacjo

WIELKIE WYPRAWY MORSKIE HISZPANÓW I PORTUGALCZYKÓW. PRZYCZYNY, CELE, PRZEBIEG, SKUTEK.

1) Sytuacja, która doprowadziła do wypraw . Pod koniec średniowiecza istniał duży popyt na przyprawy korzenne, zaś przyczyną tego popytu był fakt , że ówczesne rolnic [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:33 , Wyświetleń: 4205 , Ocena: 22.22, Głosów: 189, Autor: ew.la

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK 1447 -1492.

Kazimierz Jagiellończyk objął władzę wręcz w komfortowej sytuacji, tzn. w cztery lata po śmierci brata. Był dziedzicznym wielkim księciem litewskim, i co więcej bardziej [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:34 , Wyświetleń: 4897 , Ocena: 23.96, Głosów: 197, Autor: ew.la

Bitwa o Wielką Brytanie.

22 czerwca 1940 roku zostało podpisane francusko- niemieckie zawieszenie broni.Tym samym Europa Zachodnia była zajęta przez wojska III Rzeszy i ich siły sprzymierzone.Jedynym z [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:35 , Wyświetleń: 3889 , Ocena: 17.14, Głosów: 210, Autor: ew.la

"Szkic twórczości Kazimierza WIERZYŃSKIEGO".

Wpływ odzyskania niepodległości na kształt literatury polskiej był bardzo istotny. W pierwszym dziesięcioleciu dominuje poezja, poeci są świadomi tego, że mogą pisać o w [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:36 , Wyświetleń: 17952 , Ocena: 168.75, Głosów: 177, Autor: ew.la

Napoleon a sprawa polska .

W?ród ważnych spraw epoki napoleońskiej miejsce wybitne, chociaż nie naczelne, zajmowała bez wštpienia kwestia polska. Stanowiła trudny, jeden z najbardziej aktualnych i spe [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:37 , Wyświetleń: 6725 , Ocena: 31.58, Głosów: 222, Autor: ew.la

Wojna obronna we wrzesniu 1939 roku ocena postawy Polaków i jej przebiegu.

Pierwszego wrze?nia 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły na nasze ziemie rozpoczynajšc tym atakiem II wojnę ?wiatowš. Polski siły zbrojne liczšce około 1 miliona żołnierz [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:38 , Wyświetleń: 4692 , Ocena: 17.48, Głosów: 184, Autor: ew.la

Co to znaczy być rycerzem?

Co to znaczy być rycerzem? Żeby w pełni zrozumieć, jakie znaczenie miał stan rycerski należy najpierw dowiedzieć się skšd wywodzi się ta wartswa społeczna, jakie miała [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:38 , Wyświetleń: 3923 , Ocena: 20.07, Głosów: 194, Autor: ew.la

Zasady przy podejmowaniu decyzji i postanowienia w sprawie polskiej w czasie kongresu wiedeńskiego .

W okresie poprzedzającym romantyzm trwała bez pardonowa walka pomiędzy stronnictwami, klasykami a romantykami. Po upadku Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:39 , Wyświetleń: 3865 , Ocena: 22.37, Głosów: 193, Autor: ew.la

Działania wojenne w latach 1943-1945. Klęska państw osi.

I. Działania aliantów zachodnich. Przełom w działaniach wojennych przeciwko państwom osi. Zacznę od przypomnienia jakie państwa należały do państw osi i które by [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:41 , Wyświetleń: 5843 , Ocena: 16.07, Głosów: 211, Autor: ew.la

Sztuka-rzeźby.

Jeżdziec Rampin-6w Arystokratyczna Atenka-6w Bogini trzymająca jabłko-6w Spartanka,zwyciężczyni biegu-5w Posąg Posejdona-5w Dyskobol-5w-Myron Doryforo [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:42 , Wyświetleń: 3267 , Ocena: 26.16, Głosów: 128, Autor: ew.la

POLITYKA ZAGRANICZNA ZYGMUNTA STAREGO. GENEZE HOŁDU PRUSKIEGO.

POLITYKA ZAGRANICZNA OSTATNICH JAGIELLONÓW Na przeł. XV i XVI przedstawiciele dynastii Jagiellonów zasiadali na 4 tronach Europy : Kraków, Wilno, Praga, Buda (węg.późnie [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:42 , Wyświetleń: 2885 , Ocena: 46.15, Głosów: 54, Autor: ew.la

Starożytność-związki.

1.)Związek Peloponeski - związek Sparty z miastami obok niej Sparta zagrożona powstaniami helotów zawarła z sąsiednimi miastami peloponezu takimi jak:Tegea,Mantineja,Kory [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:43 , Wyświetleń: 3578 , Ocena: 29.25, Głosów: 136, Autor: ew.la

Średniowiecze-daty.

306-1450 - średniowiecze; 476-1453 - średniowiecze 476 - upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego 496 - chrzest władcy Franków - Klodwiga 534 - Frankowie podbijają Bu [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:44 , Wyświetleń: 3409 , Ocena: 27.37, Głosów: 110, Autor: ew.la

Średniowiecze-pojęcia.

Beneficjum - nadanie ziemi przez władcę w dożywotnie użytkowanie jako wynagrodzenie za sprawowany urząd; Domena(-y) - wielkie posiadłości ziemskie należące do monarchy [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:45 , Wyświetleń: 5251 , Ocena: 3.58, Głosów: 101, Autor: ew.la

Przebieg powstań ze szczególnym uwzględnieniem sprawy Krakowa.

W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, powstało suwerenne państwo polskie. Początkowo było to jednak państwo nie ukształtowane: nie miało uznanego przez w [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:46 , Wyświetleń: 3002 , Ocena: 52.19, Głosów: 58, Autor: ew.la

Początki cesarstwa rzymskiego.

Zabójcy Cezara uważali się za obrońców republiki. Nadzieje na przywrócenie starego ustroju okazały się złudne. Śmierć Cezara otworzyła tylko okres nowych wojen domowych [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:47 , Wyświetleń: 4029 , Ocena: 38.94, Głosów: 95, Autor: ew.la

Ocena polityki Józefa Becka .

Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da - podpalcie świat! (Józef Piłsudski do swych współpracowników) Nie jestem pewien, czy to akurat komuniści są autoram [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:48 , Wyświetleń: 3128 , Ocena: 42.05, Głosów: 62, Autor: ew.la

Przyczyny wybuchu I wojny światowej. (2)

Na początku wieku XX przeciwieństwa pomiędzy wielkimi europejskimi mocarstwami coraz bardziej się nasilały i wiodły prostą drogą do wojny. W Europie było wiele punktów za [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:49 , Wyświetleń: 15171 , Ocena: 162.3, Głosów: 127, Autor: ew.la

Zjednoczenie Włoch.

W 1848r. w wielu częściach Europy miały miejsce protesty i bunty zwane Wiosną Ludów. Pokazały one, że ludzie nie byli zadowoleni z rządów, że chcieli i powinni mieć wpł [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:50 , Wyświetleń: 3696 , Ocena: 32.46, Głosów: 127, Autor: ew.la

Szanse i znaczenie Powstania Listopadowego.

Powstanie Listopadowe wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830r w Warszawie. Przez 10 miesięcy Polska była krajem wolnym, choć tego nie uznało żadne państwo europejskie.

Dodano: 2008-02-07 23:43:51 , Wyświetleń: 3620 , Ocena: 38.18, Głosów: 83, Autor: ew.la

Wojny religijne.

Wojny religijne to temat aktualny , niestety także dzisiaj : niedawne wypadki w byłej Jugosławii czy konflikt islandzko angielski w dużej mierze majš podtekst wyznaniowy. Tego [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:52 , Wyświetleń: 3334 , Ocena: 25.92, Głosów: 135, Autor: ew.la

WOJNY O PANOWANIE NAD BAŁTYKIEM .SPRAWA INFLANT W POLITYCE BAŁTYCKIEJ - XVI - XVII W.

W czasach panowania Zygmunta Augusta (1548 - 1572)- syna Zygmunta Starego na plan 1 w pols. polit. zagr. wysunęła się sprawa Inflant (terytoria nadbałtyckie - obecna Łotwa i E [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:53 , Wyświetleń: 3435 , Ocena: 44.46, Głosów: 66, Autor: ew.la

Napoleon Bonaparte. (1)

15 sierpnia 1769 r. w mieście Ajaccio na Korsyce Letycja Bonaparte, dziewiętnastoletnia żona pewnego miejscowego szlachcica zajmującego się praktyką adwokacką, urodziła dzi [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:54 , Wyświetleń: 8222 , Ocena: 51.07, Głosów: 99, Autor: ew.la

Walka o granicę zachodnią państwa polskiego.

Pierwsze powstanie na Górnym Śląsku W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r., z obozu w Piotrowicach wyruszyła 40-osobowa grupa powstańców z Maksymilianem Iksalem na czele. Po [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:55 , Wyświetleń: 2936 , Ocena: 66.05, Głosów: 42, Autor: ew.la

Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej.

Przeobrażenia ustrojowe państw europejskich w wieku XVIII były prostą kontynuacją tych procesów i zmian, zachodzących w strukturze i formach władzy państwowej, których na [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:58 , Wyświetleń: 6565 , Ocena: 44.28, Głosów: 178, Autor: ew.la

Faszyzm, przyczyny powstania i jego rozwój. Faszyzm we Wloszech i Niemczech.

"(...)Faszyzm to kierunek i ruch polityczny o charakterze totalitarnym, nacjonalistycznym i rasistowskim, który uksztaltowal sie po I wojnie swiatowej we Wloszech, pózniej takze [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:58 , Wyświetleń: 3860 , Ocena: 38.05, Głosów: 92, Autor: ew.la

Upadek Cesarstwa rzymskiego.

Cesarstwo przetrwało VII wieków, wykazując stabilność nieporównywalną z jakimkolwiek wielkim państwem archaicznym. Zawdzięczało tę trwałość znakomitej, systematycznie [...]

Dodano: 2008-02-07 23:43:59 , Wyświetleń: 3435 , Ocena: 29.2, Głosów: 122, Autor: ew.la

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w.

I Wstęp Jak wiadomo gdy Polska znalazła się pod zaborami próbowano za wszelką cenę odzyskać niepodległość i uwolnić się spod jarzma trzech zaborców. Jednak najcię [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:41 , Wyświetleń: 2687 , Ocena: 76.61, Głosów: 32, Autor: ew.la

Konfucjusz.

Konfucjusz był chińskim myślicielem i reformatorem społecznym żyjącym w latach 551 - 479 p.n.e. Odegrał on wielką rolę w dziejach chinskiej cywilizacji gdyż stworzył ca [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:41 , Wyświetleń: 4849 , Ocena: 41.53, Głosów: 160, Autor: ew.la

Społeczeństwo i gospodarka w okresie dzielnicowym...

Kres dzielnicowy - osłabienie państwa polskiego i obniżenie jego pozycji na arenie międzynarodowej, lecz również okres intensywnego rozwoju gospodarczego i istotnych przemian [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:42 , Wyświetleń: 3610 , Ocena: 21.96, Głosów: 145, Autor: ew.la

Początki Państwa Polan - pierwsi władcy

Około VIII wieku na Wielkopolsce powstało państwo Polan , które jednoczyło kilka mniejszych plemion osiadłych wokół grodów : Gniezna , Poznania , Kruszwicy i Kalisza . Leg [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:44 , Wyświetleń: 3906 , Ocena: 66.41, Głosów: 78, Autor: ew.la

Daty starożytność.

Daty-p.n.e. 3/2tys-pojawia się kultura kretońska 2tys-z pn.przybywają greckie plemiona-Jonowie,Achajowie, Eolowie-i osiedlają się w pd.części płw.bałkańskiego-pow [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:44 , Wyświetleń: 4653 , Ocena: 45.41, Głosów: 106, Autor: ew.la

I BEZKRÓLEWIE I WOLNE ELEKCJE .

SYTUACJA : Polska na przełomie XVI i XVII w. była Rz.P. Obojga Narodów. Struktura władzy w Rz. P. była dość przejrzysta. Na poziomie samorządu terytorialnego instytucje [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:46 , Wyświetleń: 3293 , Ocena: 47.15, Głosów: 60, Autor: ew.la

Pojęcia-starożytność.

Perykles-5w-wpływowy polityk kierujący przez długie lata życiem politycznym Aten.Wprowadził on zasadę opłacania rady 500 oraz sędziów co pozwalało ludziom niezamożnym na [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:46 , Wyświetleń: 3274 , Ocena: 30.12, Głosów: 110, Autor: ew.la

Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.

Współcześni historycy tłumaczą upadek cesarstwa zachodniorzymskiego na dwa sposoby: Jedni upatrują jego przyczyny w długotrwałych procesach zachodzących już od panowania [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:48 , Wyświetleń: 14417 , Ocena: 183.52, Głosów: 124, Autor: ew.la

SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ

Spis Treści 1. WPROWADZENIE 2. TAKTAT WERSALSKI 3. PRZEJĘCIE WŁADZY PRZES MUSSOLINIEGO 4. MEIN KAMPF 5. WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 6. JAPONIA ŚWIATOWĄ P [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:51 , Wyświetleń: 4474 , Ocena: 128.46, Głosów: 45, Autor: ew.la

Układ sił w Europie po 1871 roku

Po pierwszych zwycięstwach niemieckich w wojnie z roku 1870 Marks powiedział: "Jeżeli szczęście wojenne (.) doprowadzi Niemcy do zagrabienia części terytorium francuskiego, [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:52 , Wyświetleń: 2800 , Ocena: 90.04, Głosów: 26, Autor: ew.la

Praca z historii o "Pol Pocie, Czerwonych Khmerah i Kambodży"

W ostatnim czasie wszelkiego rodzaju media poświęcają wiele uwagi osobie przywódcy Czerwonych Kremów Pol Potowi. Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania w celu postawienia g [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:54 , Wyświetleń: 2965 , Ocena: 82.1, Głosów: 47, Autor: ew.la

Polityka zewnętrzna Bolesława Chrobrego.

"Dwudziestego piątego maja roku Pańskiego 992-według niemieckiej kroniki-w dziesiątym roku panowania Ottona III... książę Mieszko, sędziwy już wiekiem i gorączką zmożon [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:56 , Wyświetleń: 22122 , Ocena: 958.53, Głosów: 35, Autor: ew.la

Dzieło Sejmu 4 - letniego ( 1788 - 1792 ).

1 ) sytuacja wokół Polski 2 ) motywacje i cele 3 ) sposób realizacji 4 ) rezultaty Reformy Sejmu Rozbiorowego (Po I rozbiorze) na jakiś czas ustabilizowały syt [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:56 , Wyświetleń: 3981 , Ocena: 97.82, Głosów: 50, Autor: ew.la

Wojna w obronie Konstytucji 3 maja. (1)

Konstytucja składała się z dwóch zasadniczych części : - organizacja władz - uprawnienia obywatelskie Główne postanowienia konstytucji: religia katolicka jest [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:57 , Wyświetleń: 5260 , Ocena: 87.13, Głosów: 76, Autor: ew.la

Insurekcja Kościuszkowska.

1 ) sytuacja w jakiej doszło do insurekcji kościuszkowskiej 2 ) motywacje i cele sił politycznych zaangażowanych w insurekcję 3 ) przebieg insurekcji i jej uwarunkowan [...]

Dodano: 2008-02-08 09:58:59 , Wyświetleń: 3402 , Ocena: 50.47, Głosów: 61, Autor: ew.la

Stosunki Polsko - Krzyżackie od XIII do XVI w. (3)

W dobie rozbicia dzielnicowego książę Konrad Mazowiecki znalazł się w uciążliwym sąsiedztwie Prusów.Ze względu na to, że nie mógł dać sobie z nimi rady, poradzono mu [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:00 , Wyświetleń: 4303 , Ocena: 92.02, Głosów: 52, Autor: ew.la

REFORMACJA W EUROPIE W XVI WIEKU .WOJNY RELIGIJNE .

Sytuacja w jakiej doszło do reformy chrześcijańskiej. W drugiej połowie XV wieku nastąpił wzrost zamożności społeczeństwa, zaczęły upowszechniać się formy gospoda [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:00 , Wyświetleń: 4557 , Ocena: 236.97, Głosów: 31, Autor: ew.la

REFORMACJA A KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE W XVI WIEKU.

Pozycja Kościoła w państwie opierała się na potędze materialnej i duchowo -moralnej. Całe szkolnictwo (szkoły przyklasztorne -Akademia Krakowska ) były do czasów reformac [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:01 , Wyświetleń: 3752 , Ocena: 118.7, Głosów: 43, Autor: ew.la

POLSKA I LITWA W DOBIE PIERWSZYCH JAGIELLONÓW.

1. Rządy Ludwika Andegaweńskiego (1370 -1382) Zgodnie z odpowiednimi układami panem i dziedzicem korony królestwa polskiego został Ludwik Andegaweński - siostrzeniec kró [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:02 , Wyświetleń: 3715 , Ocena: 23.6, Głosów: 128, Autor: ew.la

Walka o hegemonię w Europie w XVI w.

Hegemonia - przywództwo narzucone siłą . Właściwie do XVlll w. politykę formułowano w następujących kategoriach : w imię praw dynastycznych w obronie słuszne [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:03 , Wyświetleń: 3369 , Ocena: 91.49, Głosów: 44, Autor: ew.la

Unia lubelska (1569r. )

1. Sytuacja w jakiej doszło do zawarcia unii ( sytuacja dynastyczna, polityczna ) 2. Motywacje i cele grup i osób zainteresowanych przewodzeniem unii 3. Motywacje i cele [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:03 , Wyświetleń: 3465 , Ocena: 28.59, Głosów: 106, Autor: ew.la

Struktury prawne, polityka społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego .

Co dla ludzi jest ważniejsze: dostęp do władzy ( stanowienie praw, udział w decyzjach publicznych, dostęp do urzędów ) czy dostęp do własności . Pod pojęciem własno [...]

Dodano: 2008-02-08 09:59:04 , Wyświetleń: 2872 , Ocena: 77.27, Głosów: 47, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?