Strona główna » Liceum » Pozostałe » PO


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Broń jądrowa (2)

BROŃ JĄDROWA a. Fala uderzeniowa 50 % energii wybuchu b. Promieniowanie cieplne połączone ze światłem 35 % EW c. Skażenia terenu 10 % EW d. Promieniowanie przenikliwe około [...]

Dodano: 2008-02-07 22:31:03 , Wyświetleń: 3243 , Ocena: 10.26, Głosów: 291, Autor: ew.la

Alarmowanie ludności

Rodzaje alarmów:a)alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska : ogłasza się w celu powiadomienia ludności np: o groźbie zatopienia, pożarze lasu, katastrofi [...]

Dodano: 2008-02-17 16:29:10 , Wyświetleń: 3253 , Ocena: 11.32, Głosów: 264, Autor: ew.la

Podręczny sprzęt gaśniczy.

Istnieje różnorodny sprzęt gaśniczy, zwany podręcznym, który jest prosty w budowie i łatwy w obsłudze.Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się: gaśnice, koce [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:59 , Wyświetleń: 3213 , Ocena: 12.7, Głosów: 264, Autor: ew.la

Obrona cywilna (2)

OBRONA CYWILNA oznacza wypełnianie wszystkich zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lu [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:55 , Wyświetleń: 3008 , Ocena: 10.68, Głosów: 270, Autor: ew.la

Broń sportowa

ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KARABINKIEM SPORTOWYM (kbks)1.Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno kierować karabinka wylotem lufy w kierunku współćwiczących, osób postronnych [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:56 , Wyświetleń: 3509 , Ocena: 11.04, Głosów: 268, Autor: ew.la

Broń jądrowa (3)

MOC WYBUCHU określa się za pomocą równoważnika trotylowego, wg ciężaru ładunku trotylu, którego energia wybuchu byłaby równa energii określonego wybuchu jądrowego. [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:57 , Wyświetleń: 3081 , Ocena: 18.55, Głosów: 133, Autor: ew.la

Broń biologiczna (2)

Broń biologiczna jest nazywana inaczej bronią ``B``.Należy do broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są mikroorganizmy chorobotwórcze np. wirusy, bakterie, [...]

Dodano: 2008-03-22 10:08:00 , Wyświetleń: 3302 , Ocena: 13.08, Głosów: 197, Autor: pawlukewa

Na czym polega pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach?

Wraz z postępem cywilizacyjnym wzrasta liczba nieszczęśliwych wypadków.Corocznie ulega im wielu ludzi i nie można wykluczyć,że dotknie to również naszego bliskiego [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:42 , Wyświetleń: 3641 , Ocena: 13.25, Głosów: 255, Autor: pawlukewa

Polski Czerwony Krzyż

Powstał 1919 r. Z siedzibą Zarządu Okręgu Warszawskiego przy ulicy Mazowieckiej. W pierwszym okresie działalności organizował pomoc sanitarną dla wojska, opiekę nad repatr [...]

Dodano: 2008-03-29 15:51:18 , Wyświetleń: 3847 , Ocena: 20.49, Głosów: 273, Autor: pawlukewa

Broń masowego rażenia

A) BROŃ JĄDROWA I JEJ RODZAJEBroń wykorzystująca energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu 233U lub 235U, plutonu 239Pu lub 241Pu (broń at [...]

Dodano: 2008-03-29 15:51:19 , Wyświetleń: 3922 , Ocena: 12.89, Głosów: 239, Autor: pawlukewa

Pierwsza pomoc w nagłych zasłabnięciach i zachorowaniach

Nagłe zasłabnięcia i zachorowania mogą się zdarzyć z różnych przyczyn, które nie zawsze można ustalić. Osoba ratująca wykonuje tylko te najpilniejsze czynności, które [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:29 , Wyświetleń: 2079 , Ocena: 35.2, Głosów: 59, Autor: pawlukewa

Indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

Podstawowymi środkami ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy są maski przeciwgazowe. Dzielą się one na filtracyjne i izolacyjne. Działanie ochronne masek filtracyjnych poleg [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:40 , Wyświetleń: 2541 , Ocena: 119.29, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Nieszczesliwy wypadek

Sama się czasem dziwię dlaczego niektóre nie miłe chwile pamiętamy lepiej niż te cudowne. Widocznie tak już jesteśmy stworzeni a nasze umysły mają w ten sposób skonstruo [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:32 , Wyświetleń: 2138 , Ocena: 45.08, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Instrukcja przeciwpożarowa w szkole

Zasady ogólne.Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dyrektor szkoły zapewniając jej ochronę przeciwpożarową zobowiązany [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:23 , Wyświetleń: 2422 , Ocena: 72.67, Głosów: 32, Autor: tom

Pierwsza pomoc (4)

Pierwsza pomoc:Pierwszą pomocą nazywamy natychmiastowe czynności przed lekarskie wykonywane przez ratownika w celu ratowania życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zapewnien [...]

Dodano: 2008-06-11 08:21:13 , Wyświetleń: 2594 , Ocena: 56.32, Głosów: 52, Autor: tom

Cele i zadania obrony cywilnej

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użytku publicznego, dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a tak [...]

Dodano: 2008-06-11 08:21:55 , Wyświetleń: 2976 , Ocena: 35.58, Głosów: 77, Autor: tom

Historia obrony cywilnej

Jak każda organizacja, struktura, czy też urząd obrona cywilna ma swoją bogatą historię zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Początki nowoczesnej obrony ludności cy [...]

Dodano: 2008-06-11 08:21:56 , Wyświetleń: 2413 , Ocena: 94.43, Głosów: 29, Autor: tom

Utrata przytomności - notatka z lekcji

Utrata przytomności przyczyny i rozpoznawaniePRZYTOMNOŚĆ- to całość procesów umożliwiających prawidłowe spostrzeganie, skupienie uwagi i uprzytamnianie sobie wydarze [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:05 , Wyświetleń: 2429 , Ocena: 52.04, Głosów: 48, Autor: tom

Zatrucia (2)

Trucizny dostają się do organizmu różnym drogami: 1. Przez przewód pokarmowy - leki, różnego rodzaju substancje chemiczne, trujące grzyby, itp. 2. Przez drogi o [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:08 , Wyświetleń: 2421 , Ocena: 32.7, Głosów: 85, Autor: tom

Opieka nad chorymi i poszkodowanymi

Wiele jest sytuacji w, przez które jesteśmy zmuszeni do pozostania w łóżku przez dłuższy okres czasu. Może być to spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, przewlekłą chor [...]

Dodano: 2008-07-18 10:39:02 , Wyświetleń: 2096 , Ocena: 41.04, Głosów: 49, Autor: tom

Bombowiec B-2

Northrop oraz Siły Powietrzne USA wzbudziły sensację, gdy w listopadzie 1988 r. B-2 – bombowiec strategiczny, w którym zastosowano nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, [...]

Dodano: 2008-07-21 23:06:52 , Wyświetleń: 2223 , Ocena: 38.81, Głosów: 58, Autor: tom

Służby wojskowe, ochrona przeciw pożarowa, stopnie wojskowe

Służby zbrojne RPObrona ojczyzny jest konstytucyjnym i patriotycznym obowiązkiem każdego obywatela.Par. 85konst.mówi o powinności obywateli w zakresie obronności kraju.Dla r [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:37 , Wyświetleń: 2248 , Ocena: 33.33, Głosów: 78, Autor: GOSIA288

Pierwsza pomoc (5)

Zranienia, krwotoki, urazy kości, stawów, kręgosłupa, termiczne, chemiczne, odmrożenia, uszkodzenia środkami chemicznymi, porażenia prądem elektrycznym, zatrucia, ukąszeni [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:40 , Wyświetleń: 2359 , Ocena: 47.3, Głosów: 42, Autor: GOSIA288

Rany

Rany : przerwanie mechaniczne ciągłości tk. Zew. Org. Na skutek urazu mech., termicz., chemicznego. Zwracamy uwagę na: miejsce, wielkość, kształt brzegów, głębokość [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:40 , Wyświetleń: 2778 , Ocena: 19.13, Głosów: 170, Autor: GOSIA288

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm ludzki i pierwsza pomoc

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka można rozpatrywać jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzeni [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:26 , Wyświetleń: 2247 , Ocena: 37.82, Głosów: 70, Autor: GOSIA288

Apteczka pierwszej pomocy (1)

Czym jest apteczka pierwszej pomocy ??? Apteczka pierwszej pomocy jest zestawem leków , środków opatrunkowych, a także niektórych przyborów i narzędzi lekarskich. Um [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:19 , Wyświetleń: 2600 , Ocena: 17.87, Głosów: 139, Autor: GOSIA288

Pierwsza pomoc (2)

UDZIEANIE PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYMRANYRany należą do najczęszczych uszkodzeń urazowych i w większości powstają w następstwie nieszczęśliwych wypadków. Niek [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:11 , Wyświetleń: 2222 , Ocena: 52.45, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Urazy

Oparzenie cieplne spowodowane wysoką temperaturą:Najczęstsze oparzenia: woda, para wodna, ogień ( nie zdejmuje się odzieży), tłuszcz, metal, gazUszkodzenia mogące t [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:47 , Wyświetleń: 2518 , Ocena: 33.12, Głosów: 89, Autor: Michalk88

Łączność bezprzewodowa (1)

Do systemów łączności bezprzewodowej należy radiokomunikacja stacjonarna. Opiera się ona na wykorzystaniu fal elektromagnetycznych wypromieniowanych w przestrzeń. Zapewnia [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:16 , Wyświetleń: 1994 , Ocena: 127.71, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Pierwsza pomoc (1)

PIERWSZA POMOC jak najszybsze wykonanie czynności ratunkowych, które są niezbędne i możliwe do przeprowadzenia w konkretnej sytuacji i mają na celu utrzymanie czynności orga [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:17 , Wyświetleń: 2305 , Ocena: 42.46, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Rodzaje uzbrojenia

Srodki napadu powietrznego: a)pilotowe: taktyczne(w strefie przyfrontowej), operacyjne(średniego zasięgu), strategiczne(dalekiego zasięgu). Cechy samolotu: pułap, udźwig, zasi [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:18 , Wyświetleń: 2336 , Ocena: 90.43, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Skażenia, pożary

Wykrywanie skażeń promieniotwórczych. Sygnalizator promieniowania RS 70- wykrywanie skażenia promieniotw. terenu, sprzętu i pomieszczeń; sygnał dźwiękowy lub świetlny (0, [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:19 , Wyświetleń: 2310 , Ocena: 62.47, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Oparzenia (1)

Skóra ludzka jest niezwykle skutecznie działająca na tkankę ochronną.Pod dwiema cienkimi górnymi warstwami- naskórkiem i skórą właściwą- znajduje się grubsza warst [...]

Dodano: 2008-09-12 08:51:02 , Wyświetleń: 2340 , Ocena: 33.4, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Trzęsienie ziemi w Turcji – 12 listopad 1999 r.

Nagłe i potężne ruchy zmieniające oblicze powierzchni planety są dziełem trzęsień ziemi – jednego z najgroźniejszych zjawisk naturalnych. Gdy nawiedzają wielkie mia [...]

Dodano: 2008-09-12 08:51:03 , Wyświetleń: 1970 , Ocena: 96.58, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Zasady oriętowania się w terenie

TERENOZNAWSTWOIstota terenoznawstwa Jest to sztuka orientacji w terenie, odczytywania i sporządzania map, posługiwania kompasem etc. Ucząc się niej jesteśmy lepsi w s [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:41 , Wyświetleń: 1908 , Ocena: 94.75, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Podstawowe zasady strzelania

Strzał jest to wyrzucenie pocisku z przewodu lufy, spowodowane ciśnieniem gazów powstających podczas spalania się ładunku prochowego.Zjawisko strzału dzieli się na: [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:21 , Wyświetleń: 2186 , Ocena: 22.08, Głosów: 102, Autor: Michalk88

Czerwony Krzyż

Czerwony Krzyż powstały 29 października 1863 założony został przez Henry’ego Dunanta,pochodzącego z rodziny kupieckiej.Założyciel Czerwonego Krzyża od wczesnej [...]

Dodano: 2008-09-30 15:29:05 , Wyświetleń: 2315 , Ocena: 56.65, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dorosłego

RES. KR-ODD DOROSŁ. Ajeden ratownik - 2 wdmuchniecia powietrza do pluc i 15 ucisniec mostka (80 ucisniec na minute); wykonywac akcje w stosunku wdechów i ucisniec mostka jak [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:21 , Wyświetleń: 2318 , Ocena: 54.24, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dziecka

RESUSCYTACJA DZIECKA - KRĄŻENIOWO ODDECHOWA Udroznienie dróg oddechowych: niemowle - uniesienie brody,dzieci powyzej 1 r.ż. - lekkie odchylenie glowy i uniesienie brody.

Dodano: 2008-10-02 17:06:22 , Wyświetleń: 2186 , Ocena: 49.41, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Zjawisko paniki

Panikę mogą spowodować różne przyczyny. Najczęściej są to przyczyny emocjonalne, szczególnie strach. Pod jego wpływem ludzie, kierując się instynktem szukania ratunku p [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:52 , Wyświetleń: 2256 , Ocena: 37.93, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Skutki zniszczeń wybuchu reaktora jądrowego w Czarnobylu

Śledztwo wykazało, że odpowiedzialność za tę monstrualną tragedię spada na wiele osób, niekiedy zupełnie nie związanych z zespołem, który w nocy z 25 na 26 kwietnia 19 [...]

Dodano: 2008-10-10 11:30:21 , Wyświetleń: 2480 , Ocena: 58.7, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Obrona cywilna Szwajcarii

Podstawy prawne. Rozwój Szwajcarskiej ochrony cywilnej datuje się od utworzenia w 1934 roku biernej obrony powietrznej w Federalnym Departamencie Wojskowym. W maju 1959 r. do [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:37 , Wyświetleń: 2222 , Ocena: 40.44, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Indywidualne środki ochrony skóry

Do indywidualnych środków ochrony skóry należą: 1. odzież etatowa L-1 bluza + spodnie + rękawice trzypalcowe (dla zwiadowców); L-2 kombinezon (O.C., straż pożarna); OP-1 [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:50 , Wyświetleń: 2654 , Ocena: 142.53, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

Skutki działania prądu na organizm człowieka można rozpatrzyć jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzenia czynności).< [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:06 , Wyświetleń: 3378 , Ocena: 128.38, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Rany - test

Test kl. I – ranyZad.1 Rany cięte powstają na skutek działania:a)szorstkiej powierzchnib)przedmiotów ostrychc)narzędzi tępychZad.2W jaki spo [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:38 , Wyświetleń: 2271 , Ocena: 23.83, Głosów: 112, Autor: Michalk88

Broń biologiczna (1)

Bron biologiczna jest nazywana inaczej bronia ``B``. Nalezy do broni masowego razenia, w której ladunkiem bojowym sa mikroorganizmy chorobotwórcze np. wirusy, bakterie, riket [...]

Dodano: 2008-10-21 11:14:47 , Wyświetleń: 3021 , Ocena: 67.83, Głosów: 29, Autor: Michalk88

System obronny RP

Układ pozamilitarnyOgniwa inf.:-propagowanie polskich interesów na świecie-inf.osłabienie przeciwnika-umocnienie morali społ.Ogniwa ochronne:-ochro [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:24 , Wyświetleń: 2351 , Ocena: 92.85, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Broń A-atomowa B-biologiczna C-chemiczna

A) BROŃ JĄDROWA I JEJ RODZAJE Broń wykorzystująca energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu 233U lub 235U, plutonu 239Pu lub 241Pu (broń a [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:01 , Wyświetleń: 2400 , Ocena: 106.61, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Uzbrojenie i przypuszczalne cele grup operacyjnych Specnazu.

Standardowe uzbrojenie żołnierza Specnazu to karabin maszynowy,400sztuk amunicji, nóż, sześć granatów ręcznych lub lekki granatnik jednorazowego użycia, cichostrzelny pist [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:02 , Wyświetleń: 2048 , Ocena: 124.89, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożarów

1.Jak powstaje pożar?Pożarem nazywamy samorzutne, nie kontrolowane rozprzestrzenianie się ognia w miejscu do tego nie przeznaczonym, powodujące straty materialne i zagroże [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:03 , Wyświetleń: 2239 , Ocena: 169.13, Głosów: 15, Autor: Michalk88

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?