Strona główna » Liceum » Pozostałe » Religia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Ideał człowieka - Brat Albert

Nazywano go „najpiękniejszym człowiekiem pokolenia”, „Szarym Bratem”, „Polskim Biedaczyną z Asyżu”, „Bratem wszystkich ludzi”; K [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:54 , Wyświetleń: 1350 , Ocena: 19.78, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Koran Słowo Boga

Jeśli spytamy jak islam powstał, odpowiedź muzułmanów będzie taka: islam nie bierze swoich początków od Mahometa w Arabii szóstego stulecia, ale wprost od Boga „Na p [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:20 , Wyświetleń: 1393 , Ocena: 20.65, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Tajemnice Stygmatyzmu

Stygmatyzm to inaczej posiadanie ran, podobnych do tych, jakie miał Chrystus (przekłute ręce, itd.). Zagadnienie to zawsze było kontrowersyjne, mimo, iż znanych jest już oko [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:33 , Wyświetleń: 1515 , Ocena: 23.61, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Jak chrześcijanin powinień świętować dzień święty

Dla nas katolików 'Niedzielna celebracja Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła' (KKK 2177). Przykazanie kościelne określa i precyzuje prawo Pańskie i 'W niedzielę, ora [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:42 , Wyświetleń: 2284 , Ocena: 18.71, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Św. Maria Magdalena

Maria z Magdali to postać ewangeliczna. Utożsamiana bywała z bezimienną grzesznicą, która łzami obmyła nogi Zbawiciela i własnymi włosami je otarła, namaszczając cennym [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:25 , Wyświetleń: 1783 , Ocena: 14.69, Głosów: 98, Autor: Michalk88

Definicje (2)

Agnostycyzm- jest to kierunek filozoficzny, wyznaczający poznaniu ludzkiemu granice nieprzekraczalne i negujący częściowo lub całkowicie możliwość poznania obiektywnej rzec [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:05 , Wyświetleń: 1510 , Ocena: 15.11, Głosów: 89, Autor: Michalk88

Życiorys Ojca Świętego Jana Pawła II

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach. Tam też, w urzędzie parafialnym w liber natorum (volumem 4, strona 549 po numerem 671) jest ten fakt odnotowany: "Karol Józef Wojtyła [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:06 , Wyświetleń: 2370 , Ocena: 15.63, Głosów: 88, Autor: Michalk88

Joanna d’Arc

Joanna d’Arc, zwana także Dziewicą Orleańską, urodziła się w r. 1411 lub 1412 w Domrĕmy w Lotaryngii jako córka wieśniaków Jakuba i Izabeli Romĕe, których [...]

Dodano: 2008-10-21 11:33:09 , Wyświetleń: 1377 , Ocena: 15.51, Głosów: 81, Autor: Michalk88

Joga - droga do Boga ponad podziałami

Co oznacza słowo „joga”?Etymologia słowa „joga” jest wyjątkowo bogata. Zebrany w czeskiej pracy zestaw sanskryckich znaczeń tego terminu (spojenie, [...]

Dodano: 2008-10-21 18:07:29 , Wyświetleń: 1187 , Ocena: 301.67, Głosów: 2, Autor: Michalk88

Święty Józef

Pewnych informacji o św.Józefie dostarczają nam tylko Ewangelie. Osobą św.Józefa żywo zajmują się także apokryfy: Protoewangelia Jakuba (w. II), Ewangelia Tomasza (w. II) [...]

Dodano: 2008-10-21 18:07:30 , Wyświetleń: 1891 , Ocena: 21.74, Głosów: 68, Autor: Michalk88

Życie jest drogą przyjaźni

Przyjaźń jest cudownym uczuciem, które zbliża ze sobą najczęściej dwoje ludzi. Tworzy się między nimi silna, nierozłączna więź. A więc czy istnieje prawdziwa przy [...]

Dodano: 2008-10-21 18:07:31 , Wyświetleń: 1274 , Ocena: 20.69, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Wybór papieża i charakter jego pracy

Idea papiestwa oparta jest na przekonaniu, że papież jest następcą św. Piotra uważanego za głowę kolegium apostolskiego. Przekonanie to opiera się na dwóch podstawach: pr [...]

Dodano: 2008-10-21 18:07:32 , Wyświetleń: 1190 , Ocena: 28.22, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Co wiem o Kościele katolickim?

Pisząc o Koście katolickim pierwszym pytaniem które należy sobie zadać jest :co to jest Kościół katolicki? Odpowiedź jest wbrew pozorom bardzo prosta. Kościół ten to zj [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:18 , Wyświetleń: 1410 , Ocena: 19.62, Głosów: 51, Autor: Mafej

Święty Antoni

Antoni Pustelnik, Antoni Opat, Antoni Wielki, święty ( żył około 251-356), prekursor chrześcijańskiego anachoretyzmu . Pochodził z Keman k. Herakleopolis w środkowym Egipc [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:58 , Wyświetleń: 1568 , Ocena: 14.92, Głosów: 87, Autor: Mafej

Święty Wojciech

Wojciech , imię zakonne Adalbert, święty (ok. 955-997), biskup , męczennik , patron Polski. Pochodził z rodziny książąt czeskich - Sławnikowiców . Kształcił się w Magd [...]

Dodano: 2008-10-23 18:51:59 , Wyświetleń: 1514 , Ocena: 18.68, Głosów: 71, Autor: Mafej

Święty Paweł

Paweł z Tarsu, święty ( żył ok. 8 w.n.e - 67 .w.n.e ) , apostoł , teolog , który odegrał najpoważniejszą rolę w dziejach rozwoju i umacniania chrześcijaństwa . Źród [...]

Dodano: 2008-10-23 18:52:00 , Wyświetleń: 1625 , Ocena: 18.01, Głosów: 76, Autor: Mafej

Odpowiedzialne rodzicielstwo

Odpowiedzialne rodzicielstwo polega głównie na stosowaniu przez małżonków metod Naturalnego Planowania Rodziny (NPR). "Odpowiedzialne rodzicielstwo" dotyczy bezpośrednio i w [...]

Dodano: 2008-10-23 18:52:34 , Wyświetleń: 1605 , Ocena: 14.46, Głosów: 111, Autor: Mafej

Wierzyć oznacza dla mnie...

Temat pracy wydaje się być bardzo prosty. Przecież każdy wie, co to takiego „wiara”.A jednak po zastanowieniu się nie wiedziałam, co mam napisać... Sięgnę [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:35 , Wyświetleń: 1267 , Ocena: 23.61, Głosów: 50, Autor: Mafej

Zagrożenie życia: Eutanazja

Święta Kongregacja Nauki Wiary uważa za wskazane przedstawienie nauki Kościoła na temat eutanazji. Dalszy rozwój medycyny sprawił, że w ostatnich latach pojawiły się nowe [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:21 , Wyświetleń: 1333 , Ocena: 28.93, Głosów: 41, Autor: Mafej

Dlaczego boimy się śmierci ?

Mianowicie chodzi mi o pytanie dlaczego boimy się śmierci?! Po długich rozmyślaniach, rozmowach, mogę przytoczyć kilka argumentów:Po pierwsze, boimy się tego, ponieważ [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:50 , Wyświetleń: 1302 , Ocena: 20, Głosów: 60, Autor: Mafej

Aborca, eutanazja - ocena moralno chrześcijańska

Godzina szesnasta dwadzieścia. Przed gabinetem ginekologicznym stoi kobieta. Właściwie można by powiedzieć, że to jeszcze dziewczyna. Na pierwszy rzut oka widać, że nie ma [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:38 , Wyświetleń: 1277 , Ocena: 104.18, Głosów: 10, Autor: Mafej

Artykuł z gazety z czasów Jezusa.

Czy ktoś uwierzy Apostołom?Po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa,Jezus i Apostołowie mieli się spotkać w chacie.Pan Nasz nie spóźnił się na spotkanie [...]

Dodano: 2008-10-31 12:27:44 , Wyświetleń: 1315 , Ocena: 28.2, Głosów: 39, Autor: Mafej

Działalność misyjna Kościoła (XVI/XVII w.)

Kościół, poczynając od czasów apostolskich, zawsze był Kościołem misyjnym. Głoszona Ewangelia przez Apostołów i ich następców sprawiła, że w ciągu kilku wieków pra [...]

Dodano: 2008-10-31 12:27:44 , Wyświetleń: 1242 , Ocena: 45.7, Głosów: 22, Autor: Mafej

Dzień zaduszny

Ustanowienie przez kościół chrześcijańskiego Dnia Zadusznego nastąpiło dość późno, bo dopiero pod koniec X w. (jego rozpowszechnianie zaś w drugiej połowie wieku XI). [...]

Dodano: 2008-10-31 12:27:45 , Wyświetleń: 1384 , Ocena: 16.51, Głosów: 80, Autor: Mafej

Jan Paweł II (3)

Zanim został papieżem, nazywał się Karol Wojtyła. Urodził się w 1920 w Wadowicach pod Krakowem. Jego matka była nauczycielką, ojciec zaś oficerem. Matkę stracił mając [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:18 , Wyświetleń: 1734 , Ocena: 14.75, Głosów: 101, Autor: Mafej

Kosciół XX w.

Kolejni papieże kościoła XX wieku1.Papież Pius XII. Urodził się w roku 1876, a zmarł w roku1958. Jego prawdziwe imię to Eugenio Pacelli. Święcenia kapłańskie ot [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:20 , Wyświetleń: 1498 , Ocena: 17.1, Głosów: 82, Autor: Mafej

Protestantyzm i wspólnoty protestanckie

Protestantyzm należy do głównych, obok katolicyzmu i prawosławia, odłamów chrześcijaństwa. Obejmuje kościoły i inne wspólnoty religijne, które powstały w wyniku re [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:20 , Wyświetleń: 1246 , Ocena: 54.16, Głosów: 18, Autor: Mafej

Reinkarnacja

Spotykamy się z trzema głównymi poglądami o tym, co po śmierci: ·- że (1) świadome życie kończy się i dalej już nie ma nic; ·- że (2) dalej istnie [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:21 , Wyświetleń: 1520 , Ocena: 16.2, Głosów: 84, Autor: Mafej

New age

New Age, inaczej zwany Erą Wodnika lub Nową Erą to rodzaj nowej religii popularnej szczególnie wśród młodych ludzi. To także sposób bycia – nowa cywilizacja. Dotyka [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:22 , Wyświetleń: 1601 , Ocena: 10.62, Głosów: 160, Autor: Mafej

Schizma Wschodnia (2)

Stając u progu trzeciego tysiąclecia patrzymy wstecz, na minione drugie tysiąclecie. Robimy to w szczególności przez pryzmat znaczących wydarzeń, zarówno pozytywnych jak i [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:23 , Wyświetleń: 1399 , Ocena: 18.03, Głosów: 65, Autor: Mafej

Streszczenie artykułu pt. „Średniowieczni rycerze w poszukiwaniu Boga”

Artykuł Joanny Goreckiej – Kaity pt. „Średniowieczni rycerze w poszukiwaniu Boga” przedstawia stosunek rycerzy ,przez wszystkie dzieje, do Boga. Ich religijnoś [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:24 , Wyświetleń: 1185 , Ocena: 36.78, Głosów: 26, Autor: Mafej

Święty Florian

Święty Florian - Patron Strażaków Najczęściej spotykanym wizerunkiem św. Floriana jest, młodzieniec w stroju rzymskiego legionisty wylewający wodę ze skopka na płon [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:25 , Wyświetleń: 1511 , Ocena: 29.51, Głosów: 40, Autor: Mafej

Życiorys świętego Stanisława

Św. Stanisław Bp i M. Urodzony w pierwszej połowie XI w. w Szczepanowie. Według XIII-wiecznych "Vita maior i minor" rodzicami jego byli rycerz Wielisław i Bogna. Ówczesne prz [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:26 , Wyświetleń: 1524 , Ocena: 16.43, Głosów: 60, Autor: Mafej

ŻYCIORYS ŚWIĘTEJ JADWIGI.

Urodzona 17. lutego 1374 roku, córka Ludwika, króla Polski i Węgier, była przez swoją babkę Elżbietę Łokietkówkę spokrewniona z dynastią piastowską. Przykład rodzicó [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:27 , Wyświetleń: 1446 , Ocena: 18.54, Głosów: 60, Autor: Mafej

Wizyta Ojca Świętego w Polsce 2002

Stało się. Na wiosnę do Polski dotarła wiadomość, że papież na miejsce kolejnej pielgrzymki wybrał właśnie ją. To już dziewiąta wizyta Ojca Świętego na ziemiach pol [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:27 , Wyświetleń: 1272 , Ocena: 38.15, Głosów: 32, Autor: Mafej

Katechizm pamięciowy

Na pacierz składa sie Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierze w Boga, Aniele Boży.Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego [...]

Dodano: 2008-11-01 18:44:25 , Wyświetleń: 2202 , Ocena: 20.01, Głosów: 75, Autor: Mafej

Przekaz satelitarny

„Gdybym miała możliwość w przekazie satelitarnym powiedzieć coś do całego świata, to co bym powiedziała ?"Kochani !Moje imię Dagmara i mam zaledwie [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:25 , Wyświetleń: 1346 , Ocena: 26.22, Głosów: 45, Autor: Mafej

Życie religijne współczesnych Polaków.

Przeciętny człowiek nie zastanawia się na co dzień nad religią.Ogranicza się do bardzo formalnego uczestnictwa w życiu swojego kościoła.Czuje obowiązek przychodzenia [...]

Dodano: 2008-11-04 19:31:53 , Wyświetleń: 1403 , Ocena: 42, Głosów: 25, Autor: Mafej

Bierzmowanie - waidomosci do zaliczenia

Co to jest sumienie?Sumienie jest to głos duszy, który mówi; „ to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń bo złe”Co to jest grzech?Grzech jest obrazą Pana B [...]

Dodano: 2008-11-04 19:35:31 , Wyświetleń: 1289 , Ocena: 33.45, Głosów: 32, Autor: Mafej

Ważne przykazania itp.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2 [...]

Dodano: 2008-11-04 19:35:36 , Wyświetleń: 1303 , Ocena: 24.38, Głosów: 52, Autor: Mafej

Święty Stanisław Kostka

Święty Stanisław Kostka urodził się na Mazowszu, w małej wiosce Rostkowo (4 km od Przasnysza). Był to październik 1550 roku. Rodzice jego byli bardzo pobożni i znani w ca [...]

Dodano: 2008-11-04 19:37:12 , Wyświetleń: 1520 , Ocena: 27.49, Głosów: 44, Autor: Mafej

Protestantyzm

Informacje ogólneProtestantyzm to jeden z trzech wielkich odłamów chrześcijaństwa wywodzący się z ruchów reformatorskich w Kościele rzymskokatolickim w XVI w. Ich inic [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:03 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 17.11, Głosów: 75, Autor: Mafej

Życiorys Jana Pawła II (1)

Imie i nazwiska papieża Jana Pawła II to Karol Wojtyła. Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Dokładna data chrztu Karola Wojtyły to 20 czerwiec 1920 roku. W czasie ch [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:37 , Wyświetleń: 3045 , Ocena: 13.13, Głosów: 105, Autor: Mafej

Budda i buddyzm

Budda (Oświecony) to tytuł księcia Siddharthy Gautamy, żyjącego w latach 563-483 p.n.e. Był przywódcą religijnym, założycielem buddyzmu. Urodzony został w Lumbini w Nepa [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:27 , Wyświetleń: 1448 , Ocena: 16.38, Głosów: 70, Autor: Mafej

Święty Tomasz z Akwinu

Św. Tomasz urodzony około roku 1226 był synem Landulfa, hrabiego Akwinu. Gdy św. Tomasz miał 5 lat, ojciec umieścił go pod opieką benedyktynów na Monte Cassino. Nauczyciel [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:57 , Wyświetleń: 1491 , Ocena: 24.3, Głosów: 45, Autor: Mafej

Czym jest dla mnie Kontemplacja ?

Słowo „kontemplacja” pochodzi z łaciny. „Contemplari” znaczy „widzieć”. Może oznaczać to samo, co medytacja lub rozważanie i ma na my [...]

Dodano: 2008-11-06 11:00:06 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 28.28, Głosów: 39, Autor: Mafej

Abraham (1)

Patriarcha biblijny. Według tradycji zawartej w Księdze Rodzaju, Abraham jest poprzez Izaaka praojcem Izraelitów, Izraelitów poprzez Izraela ojcem Izraelitów (Arabów). Imię [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:16 , Wyświetleń: 2745 , Ocena: 13.81, Głosów: 150, Autor: Mafej

Święty Marcin

Święty Marcin urodził się pomiędzy 316 a 317 roku w Pannonii (na Węgrach). Ojciec jego był rzymskim legionistą i on to nadał synowi imię boga wojny. Rodzicie Marcina byli [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:49 , Wyświetleń: 1741 , Ocena: 19.48, Głosów: 91, Autor: Mafej

Człowiek obrazem Boga

Mój dzień zaczyna się dzwiękiem budzika. To tak jak śpiew ptaków dla jednych lub szczekanie psa dla innych .Dla mnie to po prostu zegar, śniadanie i moje dzieci. Mam mało c [...]

Dodano: 2008-11-08 00:29:04 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 14.36, Głosów: 90, Autor: Mafej

Modlitwa za sąsiadów

Boże, zwracamy się do Ciebie byś napełnij nasze serca przyjaźnią. Byśmy, mieszkając obok siebie, czuli potrzebę niesienia pomocy, współczucia i dzielenia się radością [...]

Dodano: 2008-11-08 00:29:05 , Wyświetleń: 1519 , Ocena: 12.53, Głosów: 110, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?