Strona główna » Liceum » Pozostałe » Religia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Islam a obowiązki małżonka

Małżeństwo uchodzi za zalecane przez Koran i cieszy się w islamie wielkim poważaniem. Do obowiązków mężczyzny w małżeństwie należy zapewnienie żonie lub żonom dachu [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:19 , Wyświetleń: 1492 , Ocena: 15.48, Głosów: 95, Autor: GOSIA288

Reformacja i kontrreformacja (2)

Kościół katolicki przez cały czas swego istnienia borykał się z licznymi problemami. Musiał on znosić liczne prześladowania, a gdy stał się religią panującą zapominaj [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:43 , Wyświetleń: 1465 , Ocena: 44.74, Głosów: 30, Autor: GOSIA288

Jezus (1)

Jezus, nazwany Chrystusem (stąd chrześcijanie), dotychczas nie udało się dokładnie ustalić daty narodzin. Niektórzy badacze optują za 7 p.n.e., inni za 6 p.n.e. Jeśli przy [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:20 , Wyświetleń: 2063 , Ocena: 11.84, Głosów: 198, Autor: GOSIA288

Ojciec Pio (1)

Ojciec Pio urodził się 26 maja 1887 roku w Pietrelcina. Jego matka ma na imię Maria Józefa Di Nunzio, a ojciec ma na imię Gracjo Forgione. Został ochrzczony 26 maja 1887 roku [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:13 , Wyświetleń: 2477 , Ocena: 14.81, Głosów: 139, Autor: Michalk88

Historia prawosławia i teologia ikony

Cerkiew prawosławna została utworzona przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, i jest żyjącym objawieniem Jego obecności w historii rodzaju ludzkiego. Najbardziej widoczną cechą [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:46 , Wyświetleń: 1266 , Ocena: 29.05, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Kochać to znaczy przede wszystkim...

„Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać wtedy i tylko wtedy, gdy obejmujemy drugiego człowieka.”Czymże jest miłość, pozostaje [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:47 , Wyświetleń: 1203 , Ocena: 27.03, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Religie świata

ChrześcijaństwoNazwa religii od imienia Chrystusa. Największa monoteistyczna religia świata, uznająca Boga w trzech osobach (Trójca Święta). Uznaje swe założenie prze [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:35 , Wyświetleń: 1715 , Ocena: 21.61, Głosów: 73, Autor: Michalk88

Ekumenizm (2)

EKUMENIZM zrodzone w protestantyzmie XIX w. dążenie do zjednoczenia chrześcijan wszystkich wyznań w jednym Kościele, przy zachowaniu pluralizmu teologicznego; pierwszymi p [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:51 , Wyświetleń: 1734 , Ocena: 12.33, Głosów: 131, Autor: Michalk88

Modlitwy, świeta - bierzmowanie

WIARA-przyjmowanie za prawe wszystkiego co objawił Bóg i co dalej przekazuje nam kościół św.BÓG- duch nieskończenie doskonały, posiada rozum i wolną wole ale nie posi [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:46 , Wyświetleń: 1299 , Ocena: 25.78, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Kobieta obca w Izraelu.

Wstęp.Kobieta w społeczności patriarchalnej istniała głównie jako żona i matka. Mówiąc o kobiecie w czasach biblijnych nie sposób ominą problemu małżeństwa. Oczyw [...]

Dodano: 2008-09-11 10:36:27 , Wyświetleń: 1296 , Ocena: 24.92, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Ubodzy w nauczaniu proroków.

Początki profetyzmu łączą się z początkami urzędu królewskiego. Łączy się również z zanikiem urzędu sędziego. Władza królewska w porównaniu z sędziami była odle [...]

Dodano: 2008-09-11 10:36:29 , Wyświetleń: 1165 , Ocena: 15.92, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Św. Piotr

Jeden z dwunastu apostołów. Był pierwszym zwierzchnikiem Kościoła chrześcijańskiego. Przed powołaniem przez Pana Jezusa na apostoła mieszkał w Kafarnaum, zajmował si [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:37 , Wyświetleń: 1564 , Ocena: 10.02, Głosów: 130, Autor: Michalk88

Stanisław, biskup i męczennik

Biskup Stanisław urodził się około roku 1030 w Szczepanowie. Nauki pobierał w krajowych szkołach katedralnych, przebywał jednak przez jakiś czas również za granicą R [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:24 , Wyświetleń: 1382 , Ocena: 27.35, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Realizacja wiary, nadziei i miłości w chrześcijańskim życiu

Wiara, nadzieja, miłość; jakże często słyszę o tych cnotach, słuchając słów papieża, uczestnicząc w niedzielnej mszy, czynnie biorąc udział w lekcjach religii lub w [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:42 , Wyświetleń: 1256 , Ocena: 42.61, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Eutanazja - zabójstwo czy pomoc?

Eutanazja – ( w odróżnieniu do ortotanazji i zabójstwa z litości) skrócenie przez lekarza w szpitalu mąk pacjenta w przedłużającej się agonii przy pomocy śmier [...]

Dodano: 2008-09-22 10:14:29 , Wyświetleń: 1280 , Ocena: 23.25, Głosów: 50, Autor: Michalk88

"Święta Jadwiga "

ŚWIĘTA JADWIGAJadwiga Andegaweńska, córka Ludwika Wielkiego, króla Węgieri Polski, oraz Elżbiety Bośniaczki, przyszła na świat na Węgrzech . Pobyt w znakomi [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:39 , Wyświetleń: 1496 , Ocena: 22.88, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Ściaga do bierzmowania

WIARA, postawa psychiczna wyznawców religii polegająca na przeświadczeniu o prawdziwości zawartych w jej doktrynie twierdzeń i o ich szczególnej wartości egzystencjalnej [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:40 , Wyświetleń: 1407 , Ocena: 19.55, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Kościół Świętej Anny w Warszawie

Historia Kościoła św. Anny w Warszawie 1454 Księżna Anna, żona księcia mazowieckiego, zostaje fundatorką kościoła i klasztoru fran [...]

Dodano: 2008-09-22 10:22:15 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 29.86, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Czym jest dla mnie religia?

W moim odczuciu religię uosabiam z najważniejsza osobą - z Bogiem. Dla mnie Bóg jest niewidzialny, jest Duchem, ale Duch znajduję się w centrum wszystkich rzeczy. Przybliży [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:05 , Wyświetleń: 1467 , Ocena: 18.56, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Lamaizm

Buddyzm tybetański potocznie lamaizm jest formą buddyzmu mahajanistyczno-tantrycznego ( mahajana) powszechną w Tybecie i Mongolii. Jest religią powstałą na bazie indyjskiego [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:06 , Wyświetleń: 1855 , Ocena: 12.23, Głosów: 148, Autor: Michalk88

Judaizm (1)

Judaizm, mozaizm, najstarsza monoteistyczna religia, prekursor chrześcijaństwa i islamu, narodowa religia Żydów. Wyznawcą jej może być tylko ten, kto urodził się z matki [...]

Dodano: 2008-09-30 15:29:06 , Wyświetleń: 1918 , Ocena: 15.13, Głosów: 126, Autor: Michalk88

Kazirodztwo

Kazirodztwo, kontakty seksualne między spokrewnionymi osobami. Stopień pokrewieństwa określają normy prawne. Brown (1952) na podstawie badania 110 kultur świata stwierdził, [...]

Dodano: 2008-09-30 15:29:27 , Wyświetleń: 1577 , Ocena: 21.66, Głosów: 63, Autor: Michalk88

Sciąga różaniec

Jak odmawiać różaniecRozpoczyna się od znaku krzyża św. Następnie odmawia się Wierzę w Boga, 3 razy Zdrowaś Maryjo i 1 raz Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu [...]

Dodano: 2008-10-01 20:08:28 , Wyświetleń: 1432 , Ocena: 12.53, Głosów: 99, Autor: Michalk88

Wspólne rachunki sumienia w duszpa-sterstwie wiernych szczególnie w reko-lekcjach szkolnych.

WstępO sakramencie pokuty dokumenty kościołaFormy sprawowania sakramentu pokuty i pojednaniaNabożeństwa pokutneWspólny rachunek sumienia w nabożeństwie poku [...]

Dodano: 2008-10-01 20:08:50 , Wyświetleń: 2980 , Ocena: 36.68, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Święta Maria Magdalena

„Wszechmogący Boże, którego błogosławiony Synprzywrócił Marii Magdalenie zdrowie ciała i umysłu,i powołał ją do tego, by była świadkiem Jego zmartwychws [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:23 , Wyświetleń: 1458 , Ocena: 19.19, Głosów: 72, Autor: Michalk88

Przedstawienie sylwetek osób beatyfikowanych przez Papieża podczas mszy na krakowskich Błoniach w sierpniu 02

Chciałbym przybliżyć wszystkim postacie beatyfikowane przez papieża Jana Pawła II podczas mszy świętej odprawionej na krakowskich błoniach.Pierwszą z osób jest arcybi [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:45 , Wyświetleń: 1014 , Ocena: 26.7, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

16.08.2002 – 19.08.2002 odbyła się XIX pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, która miała miejsce w Krakowie. Hasłem przewodnim tej pielgrzymki było „Bóg bogaty w [...]

Dodano: 2008-10-06 17:42:50 , Wyświetleń: 2352 , Ocena: 20.51, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Święta Gemma Galgani

„Od czasu do czasu zdarza się, że Bóg wybiera jakąś otwartą duszę [...]

Dodano: 2008-10-06 17:47:42 , Wyświetleń: 1364 , Ocena: 20.8, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Zycie i twórczość Jana Chrzciciela

Narodzenie św. Jana Chrzciciela - proroka zwiastującego przyjście Chrystusa i urodzonego sześć miesięcy przed Nim obchodzi się 24 czerwca. Jest to jedno z najstarszych Świ [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:18 , Wyświetleń: 1668 , Ocena: 27.02, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Pontyfikat Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II-historia pontyfikatu Jesteśmy świadkami najdłuższego pontyfikatu XX wieku, a jak Bóg pozwoli, drugiego co do czasu trwania w dziejach papiestwa. Mow [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:15 , Wyświetleń: 1735 , Ocena: 18.89, Głosów: 84, Autor: Michalk88

Dlaczego samobójstwo jest grzechem?

Czasami my ludzie spotykamy się z przeciwnościami losu. Mamy kłopoty w pracy, w rodzinie. Nie wiemy co robić w takich sytuacjach. Jestem katolikiem, dlatego najczęściej zasi [...]

Dodano: 2008-10-09 13:21:04 , Wyświetleń: 1252 , Ocena: 19.25, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Religie świata - ściąga - podstawowe info

BUDDYZM Założyciel – Sidharta z rodu Siakija. Budda to tytuł nadany.Cechy charakterystyczne-Budda jako wzór człowieka- Budda nie neguje świata Bogów, mówi si [...]

Dodano: 2008-10-09 13:21:05 , Wyświetleń: 1777 , Ocena: 27.81, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Miłosierdzie Boże

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, taj jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Miłosierdzie jest jedną z podstawowych zasad wiary katolickiej. [...]

Dodano: 2008-10-10 11:37:28 , Wyświetleń: 1493 , Ocena: 20.37, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Sens cierpienia Hioba (2)

Księgi zawarte w Biblii są niezwykle ważne ze względu na prawdy moralne, jakie zawierają. Jedną z nich jest Księga Hioba. Mówi nam o cierpieniu i bólu. Uważam, że cierpi [...]

Dodano: 2008-10-10 19:18:33 , Wyświetleń: 1341 , Ocena: 17.02, Głosów: 61, Autor: Michalk88

Maryja w życiu polskiego kościoła

W momencie zwiastowania Maryja rozpoczyna swoją pielgrzymkę, idąc razem z Chrystusem drogą Jego życia, wspólnie wędrują do Ojca. Będąc świadkiem ważnych wydarzeń posł [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:06 , Wyświetleń: 1346 , Ocena: 48.81, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Życie i działalność św. Pawła

Paweł z Tarsu (Saul lub Szaweł) urodził się ok. 10. roku po Chrystusie i legitymował się obywatelstwem rzymskim. Działalność rozpoczął ok. 33 roku naszej ery i trwała o [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:37 , Wyświetleń: 1162 , Ocena: 29.83, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Bardo 1 (buddyzm)

Gdy w buddyzmie mówi się o bardo, chodzi zazwyczaj o stan pośredni pomiędzy jednym życiem a drugim. Jednak jak ukazują nauki Lobpyna Tseczu Rinpocze, właściwe znaczenie teg [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:39 , Wyświetleń: 1677 , Ocena: 15.79, Głosów: 110, Autor: Michalk88

Bardo 3 buddyzm

Trzecim stanem pośrednim jest "bardo przejrzystego światła", nazywane też "bardo dharmaty". Rozpoczyna się ono w chwili, w której czerwona i biała esencja (patrz wyjaśnieni [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:40 , Wyświetleń: 1593 , Ocena: 10.93, Głosów: 123, Autor: Michalk88

Bardo 2 buddyzm

Bardo umierania, które zazwyczaj jest przeżywane jako bardzo bolesne, zaczyna się w chwili, w której pewne jest, że umrzemy, i trwa dopóki nie ukaże się przejrzyste świat [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:08 , Wyświetleń: 1528 , Ocena: 16.75, Głosów: 87, Autor: Michalk88

Bardo 4 buddyzm

Kiedy nastaje czas czwartego bardo, ci, którzy w życiu praktykowali i osiągnęli rzeczywiste rezultaty, są już wyzwoleni. Przypomnijmy: istnieją trzy kategorie zdolności - n [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:09 , Wyświetleń: 1493 , Ocena: 17.11, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Buddyzm (6)

Buddyzm jest to jedna z wielkich religii, która rozwinęła się na terenie współczesnej Japonii, Chin, Korei, Tybetu i Azji południowo-wschodniej. Religia ta powstała z syste [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:10 , Wyświetleń: 2408 , Ocena: 14.84, Głosów: 128, Autor: Michalk88

Buddyzm 4 prawdy

Każdą praktykę Dharmy poprzedzają określone przygotowania, stanowiące solidną podstawę właściwej praktyki. Wyróżnia się dwa rodzaje tych przygotowań: zwyczajne i szcz [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:11 , Wyświetleń: 1769 , Ocena: 17.41, Głosów: 89, Autor: Michalk88

Chrześcijaństwo religią miłości

Czym jest Chrześcijaństwo? Już sama nazwa religii pochodzi od Chrystusa. To On zapytany o najważniejsze przykazanie, a więc sens Chrześcijaństwa i jego główny fundament od [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:13 , Wyświetleń: 1215 , Ocena: 74.77, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Papież Jan Paweł II

Jan Paweł II, Karol Wojtyła (1920-), papież od 1978. Urodził się w Wadowicach. Studiował na uniwersytetach w Krakowie (polonistykę od 1938) i Rzymie (1946-48 w Papieskim Uni [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:14 , Wyświetleń: 11495 , Ocena: 3, Głosów: 85, Autor: Michalk88

Jezuici

Założyciel zakonu św. Ignacy Loyola (1491-1556),JEZUICI [Towarzystwo Jezusowe] -- skrót polski: TJ, łac.: SI [Societas Iesu] -- zakon w kościele katolickim, założony pr [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:15 , Wyświetleń: 1591 , Ocena: 11.13, Głosów: 146, Autor: Michalk88

Kardynał Stefan Wyszyński (1)

SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI (1901 – 1981) Urodził się 3 sierpnia 1901 roku na pograniczu Podlasia i Mazowsza, w miejscowości Zuzela. [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:16 , Wyświetleń: 1212 , Ocena: 17, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Wolność i odpowiedzialność. Współczene zagrożenia wolności.

Wolność w życiu człowieka jest zagadnieniem ciągle jeszcze nie zgłębionym do końca. Jeżeli choć trochę zaczniemy zastanawiać się nad tym czym jest wolność, zobaczymy [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:17 , Wyświetleń: 1171 , Ocena: 61.88, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Wprowadzenie do buddyzmu

"Ponieważ nauka Buddy jest bardzo bogata, przedstawienie tylko tego, czym jest, nie wystarczy. Dopiero przyglądając się temu, czym różni się ona od innych światopoglądów, [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:20 , Wyświetleń: 1303 , Ocena: 22.44, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Hinduizm (2)

Z dawien dawna ludzie opowiadali sobie przedziwne historie. Jedne bardziej inne mniej ciekawe, jeszcze inne wiarygodne a były i historie zmyślone. Ta jednak opowieść z pewnośc [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:57 , Wyświetleń: 1828 , Ocena: 19.9, Głosów: 90, Autor: Michalk88

Analiza listu św. Jakuba

List św. Jakuba jest adresowany do dwunasty pokoleń Żydów, którzy znajdowali się w rozproszeniu. „Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:27 , Wyświetleń: 1649 , Ocena: 24.08, Głosów: 59, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?