Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Narkotyki. (2)

Witaj nowe tysiąclecie!Już nie długo każdy z nas będzie mógł wypowiedzieć do Ciebie te słowa.... prawie każdy. Nie ci którzy straciwszy poczucie czasu mogą nawe [...]

Dodano: 2008-02-02 12:01:54 , Wyświetleń: 4924 , Ocena: 16.99, Głosów: 286, Autor: agacjo

Regionalne zagrożenia ekologiczne

Wszystko co nas otacza, a więc organizmy roślinne i zwierzęce, woda, gleba i atmosfera, to podstawowe elementy środowiska. Człowiek budując nowe osiedla, drogi, zakłady prze [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:23 , Wyświetleń: 4198 , Ocena: 15.78, Głosów: 224, Autor: ew.la

Polska, a NATO

Po rozpadzie bloku sowieckiego, Nato szuka nowej doktryny. W 1997 Pakt zaprosił Czechy, Polskę i Węgry do negocjacji mających na celu przyjęcie ich w poczet członków NATO. P [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:31 , Wyświetleń: 4658 , Ocena: 11.83, Głosów: 334, Autor: ew.la

Udział Polski w organizacjach międzynarodowych

NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady p [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:33 , Wyświetleń: 16067 , Ocena: 15.8, Głosów: 259, Autor: ew.la

Postawy i ideały młodzieży polskiej

Jaka jest dzisiejsza młodzież? Do czego dąży? Jaką przyszłość ma przed sobą? Czy będą kiedyś potrafili godnie reprezentować swój naród, swoją ojczyznę? Czy spełni [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:40 , Wyświetleń: 4447 , Ocena: 16.13, Głosów: 242, Autor: ew.la

ONZ (1)

Organizacja Narodów Zjednoczonych, United Nations, Organisation des Nations Unies, ONZ, organizacja powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Nar [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:37 , Wyświetleń: 4739 , Ocena: 12.79, Głosów: 331, Autor: ew.la

Narkotyki w kulturze

NARKOTYKI W KULTURZETrudno dyskutować czy nikotyna, alkohol i kofeina są mniej szkodliwe od innych używek, oraz czy te inne w takim razie należałoby zalegalizować. Dla wi [...]

Dodano: 2008-02-17 16:30:25 , Wyświetleń: 3470 , Ocena: 16.4, Głosów: 195, Autor: ew.la

Misje pokojowe z udziałem polskich żołnierzy

MISJE POKOJOWE Sumaryczny udział personelu ON (Wojsko Polskie oraz MSWIA (GROM i Policja)) w międzynarodowych misjach pokojowych (poza OBWE) w okresie 1953 - 1997 (stan na 15 [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:07 , Wyświetleń: 11525 , Ocena: 21.63, Głosów: 223, Autor: ew.la

Zwalczanie bezrobocia

Podstawowe pojęcia związane z bezrobociem: Bezrobotny – jest to człowiek, który chce pracować i aktywnie szuka pracy, ale nie może otrzymać zatrudnienia przy istni [...]

Dodano: 2008-02-22 13:42:14 , Wyświetleń: 7269 , Ocena: 12.72, Głosów: 329, Autor: ew.la

Zagrożenia współczesnego świata (2)

W ówczesnych czasach nie wszyscy czujemy się bezpieczne. Boimy się aby nie było kataklizmów, wojen, jesteśmy w strachu jeżeli przeczuwamy, że zagrożone jest nasze życie l [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:59 , Wyświetleń: 6266 , Ocena: 13.21, Głosów: 297, Autor: ew.la

Państwo (1)

Funkcja państwa – całokształt jego działalności w określonej sferze życia społeczeństwa.Funkcja wewnętrzna państwa – zapewnienie porządku i bezpieczeńs [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:51 , Wyświetleń: 4129 , Ocena: 15.1, Głosów: 249, Autor: ew.la

Subkultury młodzieżowe (2)

Rodzina jako mała grupa społeczna oparta jest na więzi osobowej, gdzie kontakty są częste, bezpośrednie i o wysokim stopniu intymności, kształtuje u młodego człowieka wys [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:28 , Wyświetleń: 3222 , Ocena: 30.34, Głosów: 91, Autor: ew.la

Mozaika partii politycznych w Polsce

1.Mozaika partii politycznych w Polsce – ich programy i charakterystyka. Zanim dokonamy podziału i opisu partii politycznych występujących na arenie politycznej [...]

Dodano: 2008-03-05 19:24:03 , Wyświetleń: 2742 , Ocena: 65.56, Głosów: 38, Autor: ew.la

Subkultury młodzieżowe (3)

Bodaj najsłynniejszą w świecie subkulturą młodzieżową był ruch dzieci-kwiatów, zrodzony na początku lat sześćdziesiątych. Potocznie nazywano ich hippisami. W Stanach Z [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:32 , Wyświetleń: 3073 , Ocena: 41.48, Głosów: 70, Autor: ew.la

Państwa

Demokracja – ludowładztwo, forma rządów, w której władza państwa nominalnie lub faktycznie należy do ludu; termin wprowadzony prawdopodobnie przez greków sofistów i [...]

Dodano: 2008-03-13 22:07:56 , Wyświetleń: 3168 , Ocena: 24.38, Głosów: 132, Autor: ew.la

Polskie tradycje demokratyczne

Na liczące już ponad tysiąc lat dzieje Polski składają się najrozmaitsze doświadczenia. Wejście, wraz z przyjęciem chrztu w roku 966, w „krąg łacińskiej cywilizac [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:15 , Wyświetleń: 4067 , Ocena: 36.09, Głosów: 86, Autor: ew.la

Polskie symbole narodowe

Polskie symbole narodowe to : hymn, godło i flaga.HYMNHymn to uroczysty i podniosły utwór pochwalny, pierwotnie sławiący bóstwo, później także bohaterskie czyny, w [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:06 , Wyświetleń: 2684 , Ocena: 33.64, Głosów: 71, Autor: pawlukewa

Bezrobocie w UE – problem o szczególnym znaczeniu

W Unii Europejskiej szuka dziś pracy około 18 mln osób, bezrobocie objęło 10,2 proc. zawodowo czynnych. Oznacza to, że wskaźnik bezrobocia jest w Unii jest przeszło dwukrot [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:16 , Wyświetleń: 2647 , Ocena: 75.58, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Społeczeństwo (1)

Pojęcie społeczeństwa.A. Jak rozumiemy pojęcie społeczeństwa?B. Jak definiujemy pojęcie grup społecznych?C. Jakie miejsce zajmuje człowiek w społeczeństwie?< [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:54 , Wyświetleń: 3372 , Ocena: 21.77, Głosów: 131, Autor: pawlukewa

Teoria podziału społeczeństwa

A. Jak rozumiemy pojęcie zróżnicowania społecznego?B. Jak definiujemy podziały społeczne w literaturze przedmiotu?C. Na czym polegają współczesne podziały społec [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:55 , Wyświetleń: 2809 , Ocena: 46.23, Głosów: 56, Autor: pawlukewa

Rodzina (1)

A. Jak należy rozumieć pojęcie rodziny?B. Na czym polega aspekt prawny rodziny?C. Na czym polega aspekt moralny rodziny?Nasze współczesne rodziny są małe. Skład [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:56 , Wyświetleń: 3256 , Ocena: 17.9, Głosów: 192, Autor: pawlukewa

Naród (1)

1. Jak rozumiemy pojęcie wspólnot narodowych?2. Jak definiujemy pojęcie mniejszości narodowej?3. Na czym polega charakter narodowy Polaków?* Geneza narodu w nowocz [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:57 , Wyświetleń: 4284 , Ocena: 15.45, Głosów: 292, Autor: pawlukewa

Ład społeczny

Jak rozumiemy pojęcie ładu społecznego?2. Jak definiujemy pojęcie ładu społecznego?3. Jakie czynniki tworzą ład prorozwojowy? Ład społeczny i związane z nim [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:58 , Wyświetleń: 4549 , Ocena: 19.94, Głosów: 191, Autor: pawlukewa

WOS (2)

1. Czym jest socjalizacja?2. W czym tkwią źródła socjalizacji?3. Jak należy rozumieć pojęcie socjalizacji obywatelskiej?* Niektóre z aspektów socjalizacji dopr [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:00 , Wyświetleń: 3840 , Ocena: 11.54, Głosów: 349, Autor: pawlukewa

Społeczeństwo obywatelskie

1. Jak rozumiemy pojęcie społeczeństwa obywatelskiego?2. Jakie czynniki są charakterystyczne dla procesu powstawania społeczeństwa obywatelskiego?3. Na czym polega is [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:01 , Wyświetleń: 2761 , Ocena: 34.72, Głosów: 67, Autor: pawlukewa

Władze, zadania i finansowanie gmin

W 1990 r. nastąpiła zmiana koncepcji władzy lokalnej w naszym kraju. Zniesiono system rad narodowych. W jego miejsce powołano samorząd terytorialny jako formę lokalnego życi [...]

Dodano: 2008-03-29 15:42:21 , Wyświetleń: 2686 , Ocena: 60.2, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Model wpółczesnego państwa.

DemokracjaMianem demokracji określa się ustrój o następujących własnościach:- celem rządów jest dobro rządzących;- kryterium doboru rządzących jest wolnoś [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:36 , Wyświetleń: 2639 , Ocena: 47.96, Głosów: 55, Autor: pawlukewa

Demokracja to najgorsza forma rządu, z wyjątkiem wszystkich innych form.

WINSTON CHURCHILL, 1947 Demokracja to forma ustroju politycznego, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje im się prawa i wol [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:52 , Wyświetleń: 2450 , Ocena: 25.04, Głosów: 96, Autor: pawlukewa

Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia

Bezrobocie oznacza straconą produkcję, jak również trudną sytuację osobistą tych, którzy nie maja pracy. Oprócz zmniejszenia produkcji bezrobocie wywołuje wyższe wydatki [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:57 , Wyświetleń: 7229 , Ocena: 31.99, Głosów: 111, Autor: pawlukewa

Narkotyki (4)

Według najnowszych szacunków przeprowadzonych wspólnie przez Program Narodów Zjednoczonych na rzecz Walki z HIV/AIDS (UNAIDS) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO), do ko [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:53 , Wyświetleń: 3482 , Ocena: 24.57, Głosów: 118, Autor: pawlukewa

Wybory prezydenckie 2000

Jak wszyscy wiemy, 8 października bieżącego roku, w Polsce odbyły się wybory na prezydenta. Mieliśmy do wyboru kilkunastu kandydatów, jednak - jak w każdych wyborach - wygr [...]

Dodano: 2008-03-30 09:55:14 , Wyświetleń: 2872 , Ocena: 30.77, Głosów: 90, Autor: pawlukewa

Kokaina

Kokaina jest alkaloidem otrzymywanym z liści rośliny o nazwie Erythroxylon coca (koka), której największe uprawy znajdują się w Ameryce Południowej (głównie w Peru i Boliw [...]

Dodano: 2008-03-30 10:08:56 , Wyświetleń: 3318 , Ocena: 21.23, Głosów: 179, Autor: pawlukewa

Konopie indyjskie

Z niektórych odmian konopi (Cannabis sativa L. - konopie indyjskie) otrzymuje się produkty zawierające substancje psychoaktywne. Najważniejsze z nich to marihuana i haszysz. S [...]

Dodano: 2008-03-30 10:08:57 , Wyświetleń: 2948 , Ocena: 34.61, Głosów: 91, Autor: pawlukewa

Administracja państwowa

1. Zagadnienia ogólne. Problematyka administracji terytorialnej nie ogranicza się jednak do aspektów czysto organizacyjnych, mianowicie do tego, jak - w jednostkach terytori [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:27 , Wyświetleń: 2642 , Ocena: 58.12, Głosów: 40, Autor: pawlukewa

Tryb życia zdrowego nastolatka

Wiele nastolatków podczas swojego codziennego życia zupełnie zapomina o swoim zdrowiu i prawidłowym funkcjonowaniu. Nadmiar nauki oraz codziennych obowiązków zasłania im ocz [...]

Dodano: 2008-03-30 10:20:41 , Wyświetleń: 2634 , Ocena: 53.75, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Preferowane sposoby spędzania czasu przez studentów

Czym jest czas wolny od pracy , obowiązków , dla zwykłego człowieka ?Czy jest jakby ucieczką od otaczającej rzeczywistości i szukaniem swego spełnienia ,

Dodano: 2008-03-30 10:21:04 , Wyświetleń: 2543 , Ocena: 160.41, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Władza i polityka jako zjawiska społeczne

Władza – oznaczanie urzędu państwowego, miejsca decydenckiego w strukturze społecznej.2 koncepcje władzy.A) zasada jedności (koncentracja)Rządzi 1 organ na [...]

Dodano: 2008-03-30 10:21:07 , Wyświetleń: 3015 , Ocena: 39.73, Głosów: 65, Autor: pawlukewa

Partie centrum

UNIA WOLNOŚCiPrezydium Klubu Parlamentarnego Unii WolnościoPrzewodniczący Klubu - Jerzy Wierchowicz oPrzewodniczący Unii Wolności - Bronisław Geremek oWiceprz [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:22 , Wyświetleń: 3042 , Ocena: 28.77, Głosów: 106, Autor: pawlukewa

Dlaczego dziewczyny wola starszych chlopakow?

Wsrod dorastajacej mlodziezy narodzila sie pewna regula. Otoz przyjal sie zwyczaj, ze dziewczyny wybieraja partnerow starszych od siebie. Czy naprawde tak jest, a jesli tak, to dla [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:10 , Wyświetleń: 2840 , Ocena: 52.91, Głosów: 52, Autor: pawlukewa

Alkoholizm (5)

O alkoholu znanym w neolicie, może nawet w paleolicie, a więc przed wieloma tysiącami lat, mówią najstarsze dokumenty, dzieła literackie, kodeksy praw. Na ich podstawie m [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:31 , Wyświetleń: 3289 , Ocena: 22.76, Głosów: 152, Autor: pawlukewa

Geneza i rozwój Unii Europejskiej

GENEZA I ROZWÓJ KONCEPCJI INTEGRACYJNYCH W EUROPIE II POŁOWY XX WIEKU. (Kalendarium)  W roku 1947 Belgia, Holandia i Luksemburg utworzyły unię celn [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:51 , Wyświetleń: 3193 , Ocena: 74.92, Głosów: 36, Autor: pawlukewa

Funkcje organów Uni Europejskiej

Rada EuropejskaTworzą ją szefowie państw i rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Zadaniem Rady Europejskiej jest okreś [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:56 , Wyświetleń: 2646 , Ocena: 58.61, Głosów: 48, Autor: pawlukewa

Narkotyk

Biała kartka papieru i zapalniczka. Papier cienki, bezbronny. Zapalniczka silna i dla niego niebezpieczna. Pstryk! I kartka płonie.. Powoli, leniwie zaczyna brązowieć i zwijać [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:37 , Wyświetleń: 3109 , Ocena: 16.43, Głosów: 189, Autor: pawlukewa

Scharakteryzuj pozycję ustrojową prezydenta RP i przedstaw jego uprawnienia odwołując się o stosowanych we współczesnych państwach demokratycznych róż

1. Prezydent RPPrezydent RP jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, st [...]

Dodano: 2008-04-08 21:02:52 , Wyświetleń: 2520 , Ocena: 66.15, Głosów: 40, Autor: pawlukewa

Narkotyki - droga do raju czy zagłady?

Historia narkotyków sięga już czasów starożytnych, wtedy jednak nie stwarzały one takiego niebezpieczeństwa dla ludzkości, jak dzieje się to w czasach obecnych. Różnego [...]

Dodano: 2008-04-08 21:04:51 , Wyświetleń: 2615 , Ocena: 34.51, Głosów: 66, Autor: pawlukewa

Ustroje państwowe

Państwo demokratyczneJest ot państwo w którym władzę sprawuje społeczeństwo. Obecnie termin demokracja używa się w 4 znaczeniach:1)władza narodu, ludu, społeczeństw [...]

Dodano: 2008-04-12 08:53:10 , Wyświetleń: 3328 , Ocena: 30.29, Głosów: 117, Autor: tom

Skład samorządu ucziowskiego

Skład samorządu uczniowskiego Samorząd składał się będzie z 4 osób:- przewodniczącego ,który jest przedstawicielem i osobą reprezentującą uczniów [...]

Dodano: 2008-04-12 08:53:10 , Wyświetleń: 2662 , Ocena: 28.41, Głosów: 93, Autor: tom

Konstytucja, sejm itp.

1. Konstytucje polskie: - artykuły henrykowskie (1573) - Konst. 3-ego Maja (1791 do 1792) - Konst. Marcowa (17 III 1921) - Konst. Kwietniowa (23 IV 1935) - Kon [...]

Dodano: 2008-04-12 08:53:12 , Wyświetleń: 2824 , Ocena: 36.59, Głosów: 80, Autor: tom

"Tak" dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

8 kwietnia 1994 roku, Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Dzięki temu, że w 1993 roku na szczycie w Kopenhadze Rada Europejska potwierdziła, [...]

Dodano: 2008-04-12 22:54:57 , Wyświetleń: 2719 , Ocena: 53.77, Głosów: 46, Autor: tom

Czy stwierdzenie „Jestem Europejczykiem” może oznaczać „Jestem Bezpieczny, Nic Mi Nie Grozi?

Kiedy budzę się rano nie muszę bać się tego co przyniesie dzień. Nigdzie w Europie dzieci w moim wieku nie są zagrożone nalotami bombowymi, nie muszą ukrywać się w schr [...]

Dodano: 2008-04-13 09:55:03 , Wyświetleń: 2431 , Ocena: 82.83, Głosów: 28, Autor: tom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?